de Eester verduurzaamt

Energiecommissie OHG

de eester verduurzaamt met zonne-energie
de eester verduurzaamt | aardgasvrij
de eester verduurzaamt met energietransitie

DUURZAAM • BETAALBAAR • ZEKER • COMFORTABEL • FINANCIERBAAR

We kunnen er niet meer omheen: de klimaatcrisis dwingt ons tot urgentie. Nederland moet in 2050 CO2-vrij zijn, Amsterdam wil dat al in 2040 bereikt hebben. Aardgas is één van de grote CO2-boosdoeners, er moeten dus alternatieven komen. Bewoners van het Oostelijk Havengebied die zich in 2019, tijdens de buurttop, uitspraken voor een duurzame buurt, richtten vlak daarna de  Energiecommissie OHG op. Dit platform heeft zich tot doel gesteld samen met bewoners de nieuwe de warmte- en elektriciteitsvoorziening in de wijk zo duurzaam mogelijk te maken. De eerste energie kranten verhalen over de start. Nu, in 2024, zijn we vele stappen verder en werken we aan de voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan.

Wat doen we?

  • Onderzoeken welke schone vormen van energie en welke slimme toepassingen er mogelijk zijn in de buurten en gebouwen in het Oostelijk Havengebied.
  • Mensen in de wijk een stem geven in de plannen voor energietransitie, de omslag naar schone energie.
  • VvE’s, bewonerscommissies en individuele bewoners informeren en adviseren over verduurzamen van hun woningen en gebouwen.
  • Bewoners ondersteunen bij plannen voor schone energie, initiatieven, maatregelen en subsidieaanvragen.

Die toekomstige, schone energievoorziening zou aan de volgende eisen moeten voldoen:

  • Duurzaam
  • Betaalbaar
  • Betrouwbaar
  • Comfortabel
  • Financierbaar

Hoe werken we

We werken mét bewoners niet vóór bewoners. Wie actief wil meepraten en -denken over de toekomstige energievoorziening in de wijk is dan ook van harte welkom in de maandelijkse vergaderingen van de Energiecommissie. Tweemaandelijks organiseren we een energiecafé of een (digitale) informatiebijeenkomst rond thema’s. Voor iedereen gratis toegankelijk en een mogelijkheid om met buurtgenoten van gedachten te wisselen en te netwerken.

Samen met leden van VvE’s en bewonerscommissies organiseren we bijeenkomsten per gebouw, per VvE of per buurt over de ontwikkelingen die bij hen gaande zijn. Bijvoorbeeld over een gebouwenonderzoek of over de vraag “wat te doen met de rookgaskanalen, “hoe zit het met ventileren als we verder isoleren” of over de energieopties in de buurt.

In de maandelijkse Nieuwsbrief nemen we het energienieuws op uit de wijk en de stad. We verwijzen naar interessante onderzoeken, brieven en rapporten en we publiceren een agenda van interessante webinars en bijeenkomsten. Je kunt je hier opgeven voor de Nieuwsbrief. Op de website vind je nieuws, achtergronden en dossiers. De kortste route is www.energieohg.nl

Onze projectplannen 3.0 en 2.0 en de verantwoording kunt u hier lezen. We werken momenteel aan een geactualiseerd plan.

Netwerk            

De Energiecommissie OHG heeft haar basis in de Buurtcoöperatie de Eester. Gemeente en provincie geven een kleine subsidie voor projectcoördinatie, onderzoek en activiteiten. De Energiecommissie werkt in een stedelijk netwerk van energieprojecten en gemeente. Het contact met de gemeente is van belang omdat deze de regie heeft in de energietransitie in de stad. Binnen het OHG is er een netwerk van VvE’s en bewonersorganisaties. Wil je daarbij aansluiten neem dan contact op met de Energiecommissie via de email energie@buurtcooperatieohg.nl

Gedragslijn voor samenwerking met buurtpartners

De Energiecommissie werkt samen met professionals uit de buurt die als vrijwilliger én soms beroepsmatig betrokken zijn. Wij hebben daar een gedragslijn voor opgesteld die hier te lezen is.

Nieuwsbrief EC mei
20220826_191556
Veemkade-OHkade in progress
foto2
Klimaat of geld
OHG-nieuw-2004
Oproep pool deskundigen
expertise
Verduurzaming VvE-gebouw makkelijker
cursus 21122. nr 8
Energiecafé financieren van VvE-verduurzaming.
DSC_0922_bewerkt-1
Webinars en Energiecafés
Borneo-eiland bij avond, drone
Interview met Marian Prins
Marian Prins
Podcasten
DSC_0901_bewerkt-1

Zoeken op deze website