de Eester verduurzaamt

Energiecommissie OHG

de eester verduurzaamt met zonne-energie
de eester verduurzaamt | aardgasvrij
de eester verduurzaamt met energietransitie

DUURZAAM • BETAALBAAR • ZEKER • COMFORTABEL • FINANCIERBAAR

Staan klimaat en duurzaamheid hoog op je agenda? Misschien wil je ook in je buurt aan de slag, we kunnen het immers ook samen doen. Onze huizen van het gas afkoppelen en duurzame energiebronnen gaan gebruiken voor verwarming en elektriciteit. Er zijn alternatieven genoeg. Daarvoor hebben actieve bewoners van het Oostelijk Havengebied zich verenigd in het platform Energiecommissie OHG. De Energiecommissie  streeft naar een duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening in de wijk.

Wat doen we?

  • Uitzoeken hoe we kunnen overgaan naar schone vormen van energie(opwekking).
  • Mensen in de wijk een stem geven in de energietransitie die aanstaande is.
  • Bewoners en VvE’s adviseren, ondersteunen bij het realiseren van maatregelen en bij het aanvragen van subsidies.

Hoe werken we?

Als buurtbewoner beslis jij uiteindelijk mee over wat er hier in het Oostelijk Havengebied aan energievoorziening komt. Wie actief hierover wil meepraten en -denken is dan ook van harte welkom, wij willen graag weten hoe buurtgenoten over deze zaken denken. We willen je ook goed informeren over de mogelijkheden, over de plannen van de gemeente Amsterdam en die van de energieleveranciers, en over technologische mogelijkheden. Die informatie delen we met jou via nieuwsbrieven, website en (digitale) bijeenkomsten. En weet: wij zijn niet de enige groep in Amsterdam, er zijn in vele buurten vergelijkbare projecten gestart. Wij leren van elkaar.

Duurzaam Oostelijk Havengebied

Verduurzaming spreekt veel bewoners van het OHG aan. Je ziet het aan de hoeveelheid zonnepanelen, de initiatieven voor isolatie en duurzame renovatie, voor slimme toepassingen van zonne-energie en warmtepompen. Er kan nog veel meer, omdat juist nu nieuwe en slimme technieken ontwikkeld worden. Die motivatie, die initiatieven en die ontwikkelingen willen we als Energiecommissie mét en vóór bewoners in de buurt bij elkaar brengen.

BuurtTop 2025

De commissie werkt vanuit Buurtcoöperatie de Eester. Na de BuurtTop in 2019 waar wijkbewoners zich uitspraken voor een duurzame buurt heeft ze haar activiteiten geïntensiveerd. Zie ook de Toekomstagenda OHG 2025 

Energiecafé
Energiecafé
Start onderzoek gebouwen
Start onderzoek gebouwen
Warmtetransitie: Fors minder CO2-uitstoot bij warmtenet van 55 graden
KNSM-eiland vanaf de verbindingsdam
Interview met Marian Prins
Marian Prins
Projectplan 2.0
luchtfoto OHG - Bert Benschop
2500 m2 zonnepanelen op Brazilië
Brazilie
Hoeveel energie wekken we eigenlijk op in het OHG?
zonnepanelen op de Entrepotbrugflat
Duurzaam-OHG krant over energie­transitie in het Oostelijk Havengebied
voorpagina duurzaamheidskrant nr 1

Zoeken op deze website