Buurtcoöperatie

buurtcoöperatie de Eester

Wist je dat we al zes jaar actief zijn in onze buurt? Alles wat we doen is voor en door bewoners. Steeds meer mensen sluiten zich aan en het borrelt en bruist van de nieuwe initiatieven en waardevolle verbindin­gen tussen mensen. Samen bouwen we aan een sociale, veilige en duurzame buurt. Met aan het roer coördinator Meta de Vries.

Missie: In het Oostelijk Havengebied dragen bewoners actief bij aan een fijne en duurzame buurt. We zien naar elkaar om, delen kennis en maken samen het verschil. Voor elkaar, met elkaar!

Visie: We nemen als bewoners in het Oostelijk Havengebied de regie over wat wij belangrijk vinden voor onze woon-, werk- en leefomgeving. Buurtcoöperatie de Eester is van & voor bewoners. Als lid heb je een stem in de jaarlijkse ledenbijeenkomst (ALV). De Eester legt verbinding tussen bewoners, ondernemers en buurten van het OHG en bevordert samenhang en betrokkenheid. Zij stimuleert en faciliteert initiatieven én neemt zelf het initiatief om o.a. te praten over de toekomst van het OHG. In het bijzonder geeft de Eester aandacht aan zorg, duurzaamheid, cultuur, jeugd en jongere bewoners. Onze beoogde impact is een sociale, veilige en duurzame buurt.

Activiteiten van de Eester zijn ingedeeld in vijf kernactiviteiten:

  • de Eester zorgt & helpt                  
  • de Eester verduurzaamt    
  • de Eester leert & (re)creëert                    
  • de Eester Imps (kinderactiviteiten)
  • de Eester denkt mee & lost op                

Word lid!
De corona crisis heeft ook onze Buurtcoöperatie de Eester hard geraakt. Maanden moesten we onze deuren sluiten. Wij hebben jouw steun hard nodig om ons werk in de buurt te blijven doen. Word nu lid of verleng je lidmaatschap. Bij een machtiging (jaarlijks te incasseren) ontvang je als dank onze jubileumpuzzel van het Oostelijk Havengebied. Nu al een collectors item!

Zoeken op deze website