Buurtcoöperatie

Het Oostelijk Havengebied bruist van de initiatieven om de buurt veilig, sociaal en duurzaam te maken. Buurtcoöperatie de Eester biedt een luisterend oor voor zorgen of ideeën, denkt mee en verbindt mensen aan elkaar. We richten ons op vijf thema’s: de Eester zorgt & helpt, leert & recreëert, verduurzaamt, denkt mee & lost op en de Eester Imps.

Missie: In het Oostelijk Havengebied dragen bewoners actief bij aan een fijne en duurzame buurt. We zien naar elkaar om, delen kennis en maken samen het verschil. Beoogde impact: een veilige, sociale en duurzame buurt

Visie: We nemen als bewoners in het Oostelijk Havengebied de regie over wat wij belangrijk vinden voor onze woon-, werk- en leefomgeving. Buurtcoöperatie de Eester is van & voor bewoners. Als lid heb je een stem in de jaarlijkse ledenbijeenkomst (ALV). De Eester legt verbinding tussen bewoners, ondernemers en buurten van het OHG en bevordert samenhang en betrokkenheid. Zij stimuleert en faciliteert initiatieven én neemt zelf het initiatief om o.a. te praten over de toekomst van het OHG. In het bijzonder geeft de Eester aandacht aan zorg, duurzaamheid, cultuur, jeugd en jongere bewoners. Onze beoogde impact is een sociale, veilige en duurzame buurt.

Activiteiten van de Eester zijn ingedeeld in vijf kernactiviteiten:

Zoeken op deze website