Vereniging

Buurtcoöperatie de Eester is een vereniging van actieve buurtbewoners. Ze stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners en biedt hiervoor haar (communicatie)netwerk aan. Door middel van verschillende initiatieven brengen wij mensen met elkaar in contact en vergroten daardoor de samenhang in de buurt. Samen zorgen we voor een sociale, veilige en duurzame buurt.

Bestuur

Richard Vrieling (voorzitter a.i.)

Han Schoonderbeek (penningmeester)

Carine Brouwers (te benoemen per 1- 12-2022)

Roos Kohn (te benoemen per 1-12-2022)

Hayte de Jong (aspirant-bestuurslid)

Marianne Poot (aspirant bestuurslid)

Verenigingsstukken

Ledenbijeenkomst (ALV) 1 december 2022

Verslag ledenbijeenkomst 1 december 2022

Bijlage I   Inhoudelijke verantwoording 2021 

Bijlage II   Aanbiedingsbrief accountant

Bijlage III  Jaarrekening 2021

Bijlage IV  Statuten

Bijlage V   Wijziging/aanvulling statuten

Bijlage VI  Toelichting bij (subsidieaanvraag) 2023

Bijlage VII  Begroting 2023

Contact & bezoek

Buurtcoöperatie de Eester
C. van Eesterenlaan 266 1019 JR Amsterdam
telefoon: 020 3707359

info@buurtcooperatieohg.nl
www.de-eester.nl

bankrekeningnummer: NL88INGB0006868849 KVK: 63051680

DutchEnglishGerman

Zoeken op deze website