Vereniging

Vereniging buurtcoöperatie OHG is een vereniging van actieve buurtbewoners, die werkt vanuit buurtruimte de Eester. De vereniging stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners en biedt hiervoor haar (communicatie)netwerk aan. Door middel van verschillende initiatieven brengen wij mensen met elkaar in contact en vergroten daardoor de samenhang in de buurt. Samen zorgen we voor een sociale, veilige en duurzame buurt.

Het doel en de activiteiten van de vereniging zijn:

1. Het leggen van verbinding tussen bewoners en buurten van het Oostelijk Havengebied en het bevorderen van de onderlinge samenhang en betrokkenheid.

2. Het ontwikkelen en in stand houden van een actieve vorm van burenhulp in het Oostelijk Havengebied, zodanig dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen en regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven.

3. Het zich op initiatief van bewoners inzetten voor de vergroening en verduurzaming van het Oostelijk Havengebied, met speciale aandacht voor energiebesparing, het isoleren van woningen en het lokaal opwekken van duurzame energie, onder meer gericht op alternatieven voor de huidige fossiele warmtevoorzieningen in het gebied

4. De vereniging wil dit bereiken door een stimulerende en faciliterende rol te vervullen voor initiatieven van bewoners, en een initiërende, regisserende en coördinerende rol te vervullen naar zowel (professionele) aanbieders van zorg of diensten, als ook naar vrijwilligers uit de buurt.

5. De vereniging wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies en zal daartoe activiteiten ondernemen, bv verhuur van ruimte, om financiële middelen te genereren die ten goede komen aan de doelstelling.

Bestuur met hun rollen en thema’s:

Voorzitter – Hayte de Jong – de Energiecommissie OHG

Vice-voorzitter – Marianne  Poot – de Eester zorgt & helpt

Penningmeester – Han Schoonderbeek

Secretaris – Richard Vrieling – interne organisatie

Algemeen bestuurslid – Roos Kohn – de Eester imps, de Eester leert & recreeert

Algemeen bestuurslid – Carine Brouwers – de Eester verduurzaamt & communicatie

Beloningsbeleid

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld. Wel kunnen zij in beperkte mate gemaakte onkosten declareren.

Voor medewerkers geldt een marktconform beloningsbeleid rekening houdend met het sobere karakter en de doelstelling van de vereniging. Daarbij zijn het beloningsniveau van vergelijkbare (buurt)organisaties referentiepunten.

Verenigingsstukken

Buurtcoöperatie OHG is door de Belastingdienst per 1 mei 2023 aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat de Buurtcoöperatie OHG geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen giften. Bovendien zijn je giften aan Buurtcoöperatie OHG aftrekbaar voor je inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Contact & bezoek

Buurtcoöperatie OHG
C. van Eesterenlaan 266 1019 JR Amsterdam
telefoon: 020 3707359

info@buurtcooperatieohg.nl
www.buurtcooperratieohg.nl

bankrekeningnummer: NL88INGB0006868849

KvK-nummer: 63051680

RSIN: 855071898

Rechtsvorm: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Zoeken op deze website