Vereniging

Buurtcoöperatie de Eester is een vereniging van actieve buurtbewoners. Ze stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners en biedt hiervoor haar (communicatie)netwerk aan. Door middel van verschillende initiatieven brengen wij mensen met elkaar in contact en vergroten daardoor de samenhang in de buurt. Samen zorgen we voor een sociale, veilige en duurzame buurt.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: Richard Vrieling (voorzitter), Gerda van Rossum (secretaris), Han Schoonderbeek (penningmeester), Roos Kohn en Carine Brouwers (aspirant bestuurslid).

We zoeken nog bestuursleden en een nieuwe voorzitter.

Verenigingsstukken

 • Statuten van de buurtcoöperatie de Eester
 • Privacyverklaring van de buurtcoöperatie de Eester

Ledenbijeenkomst (ALV) november 2020

 1. Brief aan de leden van de voorzitter
 2. Projecten in het kader Toekomstagenda 2025
 3. Inhoudelijke toelichting op de begroting van 2021 door Meta de Vries en Jos van der Lans,
 4. Begroting van 2021 met toelichting van de penningmeester

Plannen & begroting 2020/2021

 1. Begroting voor verenigingsjaar 2020
 2. Begroting voor verenigingsjaar 2021
 3. Inhoudelijke toelichting op de begroting van 2021
 4. Inhoudelijke toelichting op de begroting van 2021 door Meta de Vries en Jos van der Lans,
 5. Begroting van 2021 met toelichting van de penningmeester
 6. Vacature penningmeester

Verantwoording 2019

 1. Jaarrekening 2019  en  Verklaring ontbrekende goedkeuring accountant
 2. Begroting voor verenigingsjaar 2019
 3. Jaarrekening 2019 met korte toelichting van de penningmeester
 4. Verklaring ontbrekende goedkeuring accountant bij de Jaarrekening 2019
 5. Beeldverslag van 2019 waarin de belangrijkste gebeurtenissen in beeld zijn gebracht.

Contact & bezoek

Vereniging Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied (de Eester)
C. van Eesterenlaan 266 1019 JR Amsterdam
telefoon: 020 3707359 info@buurtcooperatieohg.nl
www.buurtcooperatieohg.nl / www.deeester.nl bankrekeningnummer: NL88INGB0006868849 KVK: 63051680

DutchEnglishGerman

Zoeken op deze website