Onze ideeën

Wat de Eester allemaal doet, is in vijf kernactiviteiten ingedeeld zodat je snel de weg weet te vinden. Bijvoorbeeld als je een initiatief wilt nemen, je wilt inschrijven voor een ac­tiviteit, je bezig wilt zijn met duurzame onderwerpen of een beroep wilt doen op burenhulp.

Eester thema’s


Deze vijf thema’s zijn voortgekomen uit de Toekomstagenda OHG 2025, die na de BuurtTop van 2019 in Pakhuis de Zwijger is ontstaan.

BuurtTop

Zo’n honderdtwintig bewoners en een tiental gemeenteambtenaren zijn tijdens deze BuurtTop met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van het Oostelijk Havengebied. In twee rondes van een uur werd aan 16 tafels over een groot aantal onderwerpen gesproken. Over zonnepanelen, van-het-gas-af, mobiliteit, vergroening, de openbare ruimte, de pleinen, beeldende kunst in de buurt, diversiteit en wonen, zorg en vergrijzing, winkelcentrum Brazilië, het kunst- en cultuuraanbod, sport, bewegen en zwemmen. Dat leverde een enorme oogst aan ideeën en voorstellen op.

Meer weten over de Toekomstagenda OHG 2025? Klik hier.

Zoeken op deze website