de Eester denkt mee & lost op

OHG 2025

Hoe zie jij de toekomst van onze buurt?

Denk jij wel eens na over je buurt, het Oostelijk Havengebied (OHG)? Over wat er leuk is of wat er beter kan? Misschien erger je je aan iets of heb je een mooi idee om de buurt te verbeteren? Sinds de warme zomer van 2018 denken meer en meer enthousiaste buurtbewoner mee over de toekomst van onze buurt.

Wij, buurtcoöperatie de Eester, horen graag je gedachten. Waarom? Omdat wij – het liefst met jou! – een toekomstplan maken. Dit plan noemen wij: OHG 2025. Zo maken we onze buurt nog mooier en fijner. Doe je mee?

Welke stappen zijn al gedaan?

(Beeldimpressie van de bijeenkomst van 14 januari: Naar alle fotos ››)

 • Op 14 januari 2019 presenteerden we de resultaten en stelden we de werkgroepen samen die over de belangrijkste thema’s gaan verder denken. De zes thema’s waarover buurtbewoners zich bogen:

1. duurzame wijk
2. oud worden in de wijk
3. vrije tijd en winkelen in de wijk
4. openbare ruimte en identiteit van de buurt
5. wonen en samenleven
6. verkeer en vervoer

 • Van januari tot april gingen de zes werkgroepen aan de slag met vragen als:
  Welke ideeën zijn er?
  Wat loopt er al?
  Wat kunnen we leren van andere wijken?
  Wat kan een doel zijn voor 2025?
  Wat kunnen projecten zijn die daar toe bijdragen?
 • Op zaterdagmiddag 13 april 2019 vond in Pakhuis de Zwijger de BuurtTop OHG2025 plaats.

Zo’n honderdtwintig bewoners en een tiental gemeenteambtenaren zijn tijdens deze BuurtTop met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van het Oostelijk Havengebied. In twee rondes van een uur werd aan 16 tafels over een groot aantal onderwerpen gesproken. Over zonnepanelen, van-het-gas-af, mobiliteit, vergroening, de openbare ruimte, de pleinen, beeldende kunst in de buurt, diversiteit en wonen, zorg en vergrijzing, winkelcentrum Brazilië, het kunst- en cultuuraanbod, sport, bewegen en zwemmen. Dat leverde een enorme oogst aan ideeën en voorstellen op.

De BuurtTop, was – wat ons betreft – een groot succes. In de evaluatiekaartjes die zo’n vijftig deelnemers na afloop hebben ingevuld, roemden velen de leuke sfeer, de creativiteit, de betrokkenheid en het open-mind-karakter van de middag.

(Beeldimpressie van de BuurtTop: Naar alle fotos en tekeningen ››)

 • Wat is er na de BuurtTop gedaan?

De weken na de BuurtTop hebben wij gebruikt om een zo ’n volledig mogelijk verslag* te maken van de gesprekken die gevoerd zijn aan de diverse BuurtTop-tafels. Dat verslag valt in drie delen uiteen:

 • Deel I  is het algemene verslag met daarin de ToekomstAgenda en antwoord op de vraag: hoe verder?
 • Deel II  is het uitgebreide verslag van de gesprekken die per BuurtTop-tafel zijn gevoerd.
 • In Deel III  worden alle voorstellen op een rijtje gezet; bewoners worden uitgenodigd om voorstellen waarvoor zij de handen uit de mouwen willen steken te adopteren.

* We hebben geprobeerd een zo getrouw mogelijk beeld te geven van wat er op de BuurtTop allemaal besproken is. Maar we weten nu al dat dit onmogelijk compleet zal zijn en we ongetwijfeld zaken over het hoofd hebben gezien, dan wel niet goed onder woorden gebracht hebben. Juist om die reden stellen we opmerkingen, aanvullingen en nieuwe ideeën zeer op prijs. Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

In Deel I is het resultaat van de BuurtTop vastgelegd in een ToekomstAgenda van OHG-bewoners. Deze bestaat uit een elftal richtinggevende stellingen, waarvan hieronder een korte opsomming:

 1. OHG wil vooroplopen in de energietransitie, energiecommissie neemt de regie.
 2. OHG zet in op 20.000 extra zonnepanelen in 2025, waarbij publieke gebouwen een substantieel aandeel leveren.
 3. Gemeente en bewoners gaan werken aan een Masterplan Groen OHG
 4. OHG maakt ruimte voor deeleconomie en kringloopvoorzieningen
 5. Er moet een nieuwe stedenbouwkundige visie ontwikkeld worden voor de centrale OHG-as-Van Eesterenlaan, plein-Brazilië, Verbindingsdam, Azartplein
 6. OHG wil in snel tempo een age friendlywijk worden.
 7. OHG-bewoners hebben, zeker met het oog op de vergrijzing, dringend behoefte aan een eenduidig georganiseerde, herkenbare en toegankelijke zorg, waarin formele en informele zorg elkaar kunnen versterken en waarin samenwerking de boventoon voert.
 8. Winkelcentrum Brazilië en de omgeving moet zich veel explicieter ontwikkelen tot het sociaal, cultureel en commercieel hart van de wijk.
 9. OHG-bewoners willen zeggenschap (right to challenge) over de bestemming op lange termijn van publieke gebouwen als het voormalig schoolgebouw Het Gouden Ei en het voormalig stadsdeelkantoor.
 10. Het OHG wil een toegankelijke en diverse wijk zijn en vraagt verhuurders, met name corporaties, om zich bij deze ambitie aan te sluiten en hun verhuur- en verkoopbeleid daarop af te stemmen. Het percentage sociale verhuur mag niet verder zakken.
 11. OHG vraagt om een serieus onderzoek naar vervoer van fietsen per fietsferry vanaf het Zeeburgereiland om te voorkomen dat het OHG een doorgangsgebied wordt van (ebike) fietsers.

Uitgebreide uitleg van de genoemde 11 stellingen vind je op pagina 14 t/16 van Deel I ToekomstAgenda

Naast de drie delen formele verslaglegging is van de BuurtTop een mooi magazine gemaakt “Hoe ziet onze buurt eruit in 2025?”. Het is makkelijk te lezen en goed geïllustreerd. In dit magazine staan de 11 speerpunten zoals die zijn opgenomen in de ToekomstAgenda OHG 2025 en daarnaast een heleboel goede ideeën die we verder willen uitwerken met input van de bewoners. Dit magazine wordt op de Toekomstmarkt van het Eesterfestival op zaterdag 22 juni uitgedeeld aan alle bezoekers.

Op deze dag wordt ook de ToekomstAgenda OHG 2025 gepresenteerd en overhandigd aan Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter en vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid.

 • Op zaterdag 22 juni 2019 vond de officiële presentatie van de de ToekomstAgenda OHG 2025 plaats op het Eesterfestival.

Het Eesterfestival stond dit jaar in het teken van de ‘Toekomst’. Op deze dag werd de ToekomstAgenda OHG 2025 gepresenteerd en officieël overhandigd aan Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter en vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid. Ook werden naar schatting 350 exemplaren van ons magazine “Hoe ziet onze buurt eruit in 2025?” aan bezoekers uitgedeeld.

En de onderwerpen en ideeën uit de Top? Rond een zestal thema’s zijn werkgroepen samengesteld. Deze zijn: energietransitie, vergroening, openbare ruimte, wonen en samenleven, age-friendly wijken en een cultuurnetwerk. In de afgelopen periode zijn alle groepen aan de slag gegaan en heeft iedere groep een werkbaar plan uitgewerkt.

 • Wat gaan we verder doen?

Tijdens de Eettafel van 18 september 2019 stond het vervolg van ons toekomstplan OHG 2025 centraal. Meer dan 50 buurtbewoners schoven aan om verder te praten over de toekomst van onze buurt. Het was een bijzonder inspirerende avond!

Zo ontstond er een Historische Kring, een werkgroep Groen en een werkgroep Wonen in het Gouden Ei (met gemeenschappelijke voorzieningen voor de buurt). Er werd nagedacht over het bankjesplan voor een age friendly wijk en ideeën rondom het thema Circulariteit werden concreet: van een duurzame textielstroom tot een cursus apparaten maken en een weggeefbankjesdag. En dit is nog maar een greep uit de vele initiatieven en ideeën…

Ben je ook geïnspireerd? Wil je ook meedenken en/of meedoen? Dat kan! Je bent meer dan welkom.
Neem contact met ons op of kom langs in de Eester.

Jos van der Lans – voorzitter Buurtcoöperatie OHG  – de Eester
Marijke Krabbenbos – projectleider OHG2025
Meta de Vries – coördinator de Eester

Download hier de verslaglegging* van de BuurtTop OHG2025:

* We hebben geprobeerd een zo getrouw mogelijk beeld te geven van wat er op de BuurtTop allemaal besproken is. Maar we weten nu al dat dit onmogelijk compleet zal zijn en we ongetwijfeld zaken over het hoofd hebben gezien, dan wel niet goed onder woorden gebracht hebben. Juist om die reden stellen we opmerkingen, aanvullingen en nieuwe ideeën zeer op prijs. Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

De BuurtTop in de media:

Stedenbouwkundige Ton Schaap, zelf bewoner van dit gebied, vertelt wat een kwart eeuw geleden de achterliggende gedachten waren bij het ontwerp en het inrichten van dit inmiddels zeer populaire Amsterdamse (schier)eilandenrijk.

HvA-lector citylogistics Walther Ploos van Amstel over de groei van bestel- en servicebusjes in het Oostelijk Havengebied. Wat betekent dat voor de leefbaarheid, vervuiling en veiligheid van de buurt? En hoe ziet de toekomst eruit?

Doe mee met BuurtTop 2025!
OHG2025-Buurttop-8243AR

Zoeken op deze website