Dossier ventileren

label milieu centraal ventileren

Veel VvE’s en woningcorporaties nemen maatregelen, of hebben daar plannen voor, om hun gebouwen beter te isoleren. Daardoor kunnen we energie besparen en het levert meer comfort op. En als we te zijner tijd zijn aangesloten op een warmtenet met een lagere temperatuur (bijvoorbeeld 55 graden in plaats van 80) is het nog belangrijker om zoveel mogelijk warmte binnen te houden. Maar als je beter isoleert moet je ook meer aandacht besteden aan het binnenklimaat. Hoe staat het met de luchtkwaliteit in huis? Ventileer je genoeg?

Onvoldoende ventileren leidt tot vieze lucht in huis: onder andere te veel CO2, vocht, fijnstof. Als het winter is en je hebt een CO2-meter kun je dat goed zien. Bij een etentje met een paar mensen, de kaarsen aangestoken en de ventilatieroosters dicht voor een kouwelijke gast, slaat de meter flink uit in het rood. Bij mensen met luchtwegaandoeningen kan dat zorgen voor verergering van hun klachten. Wat kun je doen om het binnenklimaat in je huis te verbeteren en gezond te houden?

mechanische ventilator
mechanische ventilator

Een gezond binnenklimaat

Weet je hoe het ervoor staat met de luchtkwaliteit bij jou in huis? Doe de ventilatiecheck. Aan de hand van wat je hebt ingevuld kun je lezen wat je goed doet en wat beter kan. In het algemeen geldt:

  • Continue aanvoer van frisse lucht is beter dan af en toe een raam open zetten. Dus laat de ventilatieroosters liefst altijd open staan.
  • Ventileer extra als je kookt, doucht, klust in huis of veel bezoek hebt: zet dan juist wel een raam open of zet de mechanische ventilatie in de hoogste stand.
  • Als je preciezer wilt monitoren hoe de luchtkwaliteit in jouw appartement is, kun je bijvoorbeeld een CO2-meter aanschaffen. Heb je een mechanisch afzuigsysteem op gelijkstroom, met automatische sturing door middel van sensoren, dan monitort het systeem voor jou (zie het volgende punt).
keukenventiel mechanische ventilator
Keukenventiel

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie betekent feitelijk: mechanische afzuiging (van vieze lucht). Daardoor ontstaat onderdruk in de woning en wordt vanzelf schone lucht naar binnen gezogen. Je moet dan wel de ventilatieroosters of klepraampjes open laten staan, en al helemaal als de schil van jouw gebouw vergaand is geïsoleerd.

Het ventilatiesysteem hoort altijd minimaal in de laagste stand te draaien. Zet het hoger als er meer afzuiging nodig is, zoals bij koken en douchen, en bij veel bezoek.

Onderhoud:

  • Laat eenmaal per twee jaar de mechanische ventilatie-unit door een installateur controleren en schoonmaken.
  • Heb je een kleinere of grotere verbouwing achter de rug, vraag de onderhoudsmonteur dan (van tevoren) of hij/zij tevens wil controleren of de ventielen nog goed staan afgesteld.
  • Reinig elk jaar de afvoerventielen en de ventilatieroosters. Let er wel op dat de ventielen na het schoonmaken in dezelfde stand staan als ervóór. De ventielen zijn namelijk zó afgesteld dat ze voor de betreffende ruimte optimaal vieze lucht afzuigen.

De ene bewoner zal meer moeite hebben met het schoonmaken van de ventielen en roosters dan de andere. De VvE-leden zouden dit karweitje gezamenlijk kunnen doen op een klusdag of doedag, zodat buren elkaar kunnen helpen. (Bijkomend voordeel: zo’n klus- of doedag blijkt ook een goed middel om de onderlinge saamhorigheid te vergroten! Sluit af met een potlucklunch.)

  • De afvoerkanalen horen eens in de 7 à 8 jaar te worden schoongemaakt. Dat is een klus die thuishoort in het MJOP (meerjaren onderhoudsplan) van de VvE.

Oudere ventilatie-units werken op wisselstroom. Is dit bij jou het geval, dan kun je overwegen hem te vervangen door een unit op gelijkstroom. Daarmee bespaar je energie. Het is verstandig om direct te kiezen voor een CO2-sensor en een vochtsensor. Zo’n sensor schakelt het systeem automatisch naar een hogere of lagere stand.

Ventilatieroosters

In het voorgaande is gezegd: laat voor optimale ventilatie de ventilatieroosters of klepraampjes altijd open staan. Maar als de wind op de ramen staat kan dat aanvoelen als tocht, waardoor je de neiging hebt de roosters dicht te trekken. Met zelfregelende roosters heb je daar geen last van. Ze reageren op de winddruk: als de wind erop staat, gaan ze wat meer dicht maar laten toch genoeg lucht door, bij weinig wind gaan ze meer open. Sommige zelfregelende roosters buigen de luchtstroom ook nog eens naar boven af: dat geeft nog meer comfort.

Gaat jouw VvE glas of kozijnen vervangen? Overweeg dan om meteen zelfregelende roosters te laten plaatsen. Ze kosten niet zoveel meer dan gewone roosters.

Bronnen:

Zoeken op deze website