Dossier rookgaskanalen

entrepotbrug met schoorstenen
rookafvoer op de de Entrepotbrug

In de periode waarin veel nieuwbouw plaatsvond in het Oostelijk Havengebied – de jaren 1990 – zijn de kanalen voor aanvoer van lucht en afvoer van verbrandingsgassen afgestemd op de CV-ketels die toen gangbaar waren: VR-ketels.

Deze kanalen zijn nu 20 tot 30 jaar oud. Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van een VvE geeft aan wanneer de kanalen toe zijn aan onderhoud of vervanging; dat zal voor de 1990-nieuwbouw ongeveer nu zijn (2021-2022), want ze zitten aan het einde van hun levensduur.

En hoewel de systemen heel lang goed hebben gefunctioneerd, zijn er de laatste jaren in toenemende mate  problemen met de kanalen die de verbrandingsgassen afvoeren: de rookgaskanalen. Dat heeft niet alleen te maken met veroudering van de kanalen, maar ook met de aansluiting van nieuwere typen HR-ketels.

  • Maatregel één is in elk geval nagaan of er nog ergens een VR-ketel is aangesloten op een collectief afvoerkanaal. Voor de veiligheid moet deze met spoed worden vervangen.
  • Maatregel twee is een terugslagklep plaatsen op het afvoerkanaal van elke CV-ketel; bij de meeste HR-ketels is zo’n klep al ingebouwd.

Is op die manier een veilige situatie gecreëerd, dan kan verder worden nagedacht over vernieuwen of renoveren van de kanalen. De vraag is wel: wat is zinvol, met de energietransitie in aantocht? Krijg je dan niet te maken met desinvestering?

Lees verder de uitleg over de rookgaskanalen en de ervaringen van de VvE’s van mY-side I en Venetiëhof met vernieuwing/ renovatie van de rookgaskanalen.

Lees verder de Handreiking voor VvE besturen, VvE beheerders en professionele verhuurders van het Ministerie “De Veiligheid van Collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”.

Zoeken op deze website