de Eester verduurzaamt

Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, oftewel CO2 -vrij. Hoe we daar komen wordt globaal beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie – de overgang naar andere energievoorziening –  vanaf 2030. De warmte komt dan niet meer van een installatie voor centrale verwarming, maar via een warmtenet: een buizenstelsel met warm/heet water. Een deel van het Oostelijk Havengebied wordt al op die manier verwarmd. De vraag waar de Energiecommissie zich mee bezighoudt is hoe die warmte wordt opgewekt en wordt getransporteerd, hoe hoog de temperatuur van dat warme water moet en kan zijn, wat de kosten zijn en hoe je de voorzieningen kunt organiseren.

Uitgangspunten

De Energiecommissie OHG onderzoekt welke mogelijkheden we in het Oostelijk Havengebied hebben. En daarbij hebben we uitgangspunten opgesteld omdat we bijvoorbeeld niet willen dat wij als bewoners voor heel hoge kosten komen te staan of dat we hier een warmtevoorziening krijgen die steeds storingen vertoont.

Uitgangspunten voor de nieuwe energievoorziening moeten volgens ons zijn:

  • Duurzaam
  • Betaalbaar
  • Betrouwbaar
  • Comfortabel
  • Financierbaar

Hoe kunnen we dat bereiken? Er zijn al veel duurzame alternatieven voor aardgas, houtstook, olie en kolen ontwikkeld en in gebruik

Buurtbewoners laten zich informeren over de installatie voor WKO en aquathermie op Cruquius

Hieronder voorbeelden van alternatieven en verdere uitleg met filmpjes en tekeningen:

  • Zonne-energie: Het Oostelijk Havengebied heeft nog een enorme potentie, maar zonne-energie zal niet voldoende opleveren voor de totále energievoorziening in onze wijk.
  • Aquathermie: Warmte uit afvalwaterwater van industrie of huishoudens of warm oppervlaktewater uit onze havens kan gebruikt wordende voor het verwarmen van huizen. Dit wordt in Amsterdam op diverse plaatsen toegepast en zou voor het OHG een optie kunnen zijn.
  • Geothermie: Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden Celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht. Zie bijvoorbeeld de website www.warmteiscool.nl
  • Biogas/biomassa: Gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen.
  • Waterstof: Waterstof is een licht, schoon gas dat verkregen wordt door elektrolyse. Er is veel elektriciteit bij nodig, de productie is nog erg duur en daarom nog niet geschikt voor huishoudens. Er wordt veel onderzoek gedaan.
Aardwarmte aan de oppervlakte (IJsland)

Keuze voor aquathermie

De Energiecommissie heeft geconcludeerd dat aquathermie uit oppervlaktewater + warmtepompen + warmtenet de meest kansrijke, schone optie is in onze buurt. Dat zeggen we niet zomaar, we hebben goede argumenten, die we op een rijtje hebben gezet in dit document.

Amsterdams Coalitieakkoord over duurzaamheid
akkoord
Cursus verduurzamen VvE
IMG-20220408-WA0002GJ
Infographic OHG Aardgasvrij
flowchart-aardgasvrij-1-400x400-1
55 Graden warmtenet KNSM-eiland
KNSM eiland vanuit de lucht
Transitieplan gemeente Amsterdam
Kaart warmtetransitie Amsterdam-scaled-2560x1280

Zoeken op deze website