de Eester verduurzaamt

Energietransitie

De gemeente Amsterdam beschrijft in haar Warmtevisie globaal hoe ze de woningen in 2040 energieneutraal wil laten verwarmen. In het Oostelijk Havengebied (OHG) start die overgang naar een andere energievoorziening vanaf 2030. Hóe de gemeente die transitie per wijk wil uitwerken gaat ze beschrijven in een Wijkuitvoeringsplan (WUP).

De energietransitie is meer dan een technische operatie, het is ook een maatschappelijke verandering. We leren anders met energie om te gaan en er zijn kansen voor duurzame oplossingen in de buurt en voor energiecoöperaties. Reden waarom bewonersgroepen, ook de Energiecommissie, om de tafel gaan met betrokken partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers, waterbedrijven om naar oplossingen te zoeken.

Warmtevisie

De bedoeling van de gemeente is alle woningen in het OHG tussen 2030 en 2040 aan te sluiten op een warmtenet. Warmte komt dan via een uitgebreid buizenstelsel met warm/heet water je huis binnen. Een deel van het OHG wordt al sinds eind vorige eeuw op die manier verwarmd met water van 80-90 graden uit de Diemer-energiecentrale. De techniek van warmtenetten is sterk in ontwikkeling, dat realiseert ook Vattenfall zich, zie dit document.

Als Energiecommissie willen we een schone en zuinige warmtevoorziening in de wijk en we willen dat in ieder bereiken:

  • Door schone warmtebronnen te gebruiken. Zonne-energie wordt cruciaal evenals windenergie. Je kunt ook de  warmte gebruiken van oppervlakte- of afvalwater: aquathermie.  Of warmte uit de aardbodem: geothermie. Een bron als biogas is niet grootschalig te gebruiken. PVT-collectoren leveren warmte voor een huis of gebouw, niet grootschalig. En waterstof is voorlopig niet beschikbaar voor huishoudens. Warmtepompen zijn populair, ze gebruiken elektriciteit, handig als je dan ook zonnepanelen hebt.
  • Door de temperatuur van het aangevoerde water zo laag als mogelijk te houden. Hoe beter geïsoleerd de woningen zijn, hoe lager de temperatuur, hoe minder CO2 uitstoot. Nieuwbouwhuizen in Amsterdam worden al verwarmd met een watertemperatuur van 20-30 graden. Een aanzienlijk verschil met die 80-90 graden van het warmtenet in ons OHG.
  • Door het transport zo te organiseren dat er weinig warmteverlies is. Komt het warme water van ver, dan moet je rekening houden met verliezen of duurdere -zware- leidingen. Verliezen zijn minder met een verwarmingsbron in je buurt of in je gebouw. Sommige nieuwbouwprojecten hebben al een eigen installatie, die dan ook meteen eigendom is van de VvE.
  • Door de vaste en variabele kosten van zo’n duurzaam warmtenet in de hand te houden. Wellicht willen en kunnen we die voorzieningen democratischer organiseren dan nu. Er zijn al veel energiecoöperaties waarbij bewoners alles of delen ervan in eigen beheer uitvoeren. Zie bijvoorbeeld de website van Hier Nu.

Onze aanpak

De Energiecommissie heeft in een eerste fase ingezet op onderzoek naar wat er mogelijk is in onze wijk en in onze gebouwen. Deskundigen en energieleveranciers zijn uitgenodigd voor webinars en energiecafés. Er zijn gesprekken gevoerd met gemeenteambtenaren en beleidmakers. Ook de excursies naar koplopers- en nieuwbouwprojecten en naar een warmtebedrijf hebben ons als commissie en als geïnteresseerde buurtbewoners veel kennis opgeleverd.

In het OHG zijn zo’n 30 actieve VvE’s en bewonersgroepen in contact met de Energiecommissie. Zij zijn bezig met isolatie en verduurzaming, twee VvE’s maken nu plannen voor een andere warmtevoorziening. De Energiecommissie vervult  de rol van intermediair: communiceert over de vorderingen, geeft informatie, ondersteuning, advies, brengt betrokkeken met elkaar in contact  en initieert zo nodig nieuwe acties. Zij gaat (voorlopig) niet één alternatief, coöperatief energiesysteem in het OHG initiëren. De wijk is daarvoor te groot en te divers. Komende tijd zal de inzet buurtgericht zijn. Zie onder andere stuurgroep KNSM.

Individuele bewoners roepen we op om “de knop om te zetten”, zuiniger met gas om te gaan. We geven aandacht aan wat je zelf kunt doen om te energie te besparen. En we wijzen op het bestaan van de energiecoaches en de fixbrigade.

Voortgang (warmte)wetgeving
20230501_155103
Succesvol Energiecafé Entrepot-buurt
gebiedsfoto1
FlexCity
Kopie-van-DJI_0140sneeuw
Transitieplan gemeente Amsterdam
Kaart warmtetransitie Amsterdam-scaled-2560x1280
Amsterdams Coalitieakkoord over duurzaamheid
akkoord
Excursie Cruquius
Cruquius in de winter
Infographic OHG Aardgasvrij
flowchart-aardgasvrij-1-400x400-1
Cursus verduurzamen VvE
IMG-20220408-WA0002GJ
Isoleren van dak, vloer, ramen en spouw
spouwisolatie2-1-2

Zoeken op deze website