Biogas

Biogas/biomassa/groen gas is gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen.

Vergister van voedsel in Zuid-Oost
Vergisting in Amsterdam Zuidoost

Duurzaam gas.

Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl

Het is misschien wel het meest ambitieuze kabinetsplan: het Klimaatakkoord. Nederland heeft nog tot 2030 om de nationale broeikasuitstoot met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Haalbaar? Alexander Savelkoul, Manager Transitie Energiesysteem bij Enpuls, denkt van wel. Mits de kansen en mogelijkheden van groen gas optimaal benut worden. Want met zonne- en windenergie alleen redden we het niet. Hij vertelt hoe groen gas kan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen en hoe het Nederland uiteindelijk zelfs 100% CO2-neutraal kan maken.

Onmisbaar voor de toekomst

Enpuls maakt deel uit van de Enexis Groep. Binnen de groep richt Enpuls zich op het versnellen van de energietransitie. Groen gas speelt hierin een belangrijke rol. Savelkoul: “In molecuulvorm zijn groen gas en aardgas gelijk, maar in tegenstelling tot aardgas is groen gas van biogene herkomst. Denk aan GFT, mest, rioolslib of afval uit de voedingsindustrie. Het is daarom een duurzame energiedrager.” De Enexis Groep ziet groen gas om meerdere redenen als een waardevol onderdeel van het energiesysteem van de toekomst:

  • Voor bepaalde huizen en gebouwen is groen gas prijstechnisch de aantrekkelijkste manier om duurzaam te verwarmen. Denk aan woningen die moeilijk te isoleren zijn of plaatsen waar een warmtenet onrendabel is.
  • Groen gas is bruikbaar in de industrie als bron van koolstof. Bovendien vergen bepaalde industriële processen hoge temperaturen die moeilijk te elektrificeren zijn.
  • Aangezien groen gas en aardgas in molecuulvorm hetzelfde zijn, kan groen gas eenvoudig worden gedistribueerd via het bestaande gasnet. Dure infrastructurele ingrepen zijn niet nodig. Ook is groen gas goed inpasbaar in industriële processen en warmtevoorziening waarvoor nu aardgas wordt gebruikt.
  • Groen gas is het hele jaar door beschikbaar, ook als ‘s winters de zon niet schijnt of als het windstil is. Door zonne- en windenergie aan te vullen met energie uit groen gas kunnen we uiteindelijk naar een volledig duurzaam energiesysteem; een 100% duurzame samenleving.

Een verzeventienvoudiging van de huidige productie

Ook de overheid kent de voordelen van groen gas. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 70 PJ aan groen gas moet produceren. Savelkoul: “Zou je dat allemaal gebruiken voor het verwarmen van woningen, dan kan je er zonder verdere besparing zo’n 1,5 miljoen huizen mee verwarmen. Installeer je naast groen gas een hybride warmtepomp, dan kan dat oplopen tot wel 4 miljoen. Maar de beperkte hoeveelheid aan beschikbaar groen gas is niet alleen voor woningen bestemd. We zullen het ook voor andere sectoren inzetten, bijvoorbeeld in de industrie.”

Momenteel produceert Nederland nog maar zo’n 4 à 5 PJ per jaar, wat betekent dat de productie binnen 10 jaar moet worden verzeventienvoudigd om het doel uit het Klimaatakkoord te halen. Geen kleine opgave, maar Savelkoul ziet mogelijkheden. “We kunnen die 70 PJ halen als we ons inzetten op de volgende vier deelgebieden: 1) stimulering, 2) innovatie, 3) sociale acceptatie en 4) professionalisering van de sector.”

Stimulering

Het huidige stimuleringsbeleid voor duurzame energieproductie bestaat uit de SDE+-subsidie. Maar volgens Savelkoul zet deze subsidie geen zoden aan de dijk. “Enkel het deel dat producenten niet uit de markt halen, wordt namelijk gesubsidieerd. Het feit dat de productie van groen gas afhankelijk is van biomassastromen die kunnen fluctueren in prijs en beschikbaarheid, maakt dat investeerders, ondanks de SDE+-subsidie, niet snel geneigd zijn om in de productie van groen gas te stappen. Als je echte grote groei wilt realiseren, moet je voor een andere methode kiezen.”

Zoeken op deze website