Voortgang warmtewet

De energietransitie vraagt nieuwe wetgeving over de warmtevoorziening in Nederland. De voorstellen roepen veel discussie op en de Wet laat dan ook op zich wachten. Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer op 6 juli geïnformeerd over de voortgang van het Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening. In de brief schrijft hij hoe publiek eigendom van warmtebedrijven eruit komt te zien, welke overgangsregelingen er zijn voor bestaande warmtebedrijven, en hoe publieke realisatiekracht wordt opgebouwd. Ook gaat hij in op de ruimte die energiegemeenschappen krijgen onder de nieuwe wet. Zie hier de samenvatting uit de nieuwsbrief van Hier Nu.  

Zoeken op deze website