Stuurgroep KNSM-energie van start

Het Breed Warmteberaad KNSM-eiland van februari heeft geleid tot de Stuurgroep KNSM-energie, die gaat werken aan de gezamenlijke aanpak van de energietransitie op KNSM. Tijdens de 2e bijeenkomst, in maart, hebben eigenaren en huurders een gezamenlijke intentieverklaring besproken. Het streven is om het eiland zoveel als mogelijk ‘energieneutraal’ te maken. Kansrijke opties voor een warmtenet worden nader onderzocht. Er komt een routekaart die aangeeft hoe de stuurgroep haar doelen wil bereiken en hoe verduurzaming van deze buurt kan worden versneld. Ook woningcorporaties zijn uitgenodigd om deel te nemen. Meer informatie via energie@buurtcooperatieohg.nl

Zoeken op deze website