Succesvol Energiecafé Entrepot-buurt

Tijdens een geanimeerd Energiecafé voor de Entrepot-buurt op 27 november praatten zo’n 30 bewoners over de warmtetransitie in het Entrepot-gebied en wat daarvoor moet gebeuren. Veel VvE’s hebben al initiatieven genomen of maken plannen voor onderhoud en isolatie in hun gebouwen. Een groot deel van de Entrepotbuurt bestaat uit gebouwen die door architectenbureau Pro zijn ontworpen als één project. Ze zijn in dezelfde tijd  (1991-1992) gebouwd en  doorlopen min of meer eenzelfde onderhoudscyclus. Ze zijn nog aangesloten op aardgas. Alleen gebouw Batavia is van 10 jaar later, heeft stadsverwarming en is verder met zonnepanelen en de laadinfrastructuur in de parkeergarage.

Eigenaren en huurders wisselden ervaringen uit. 60% van de buurt bestaat uit huurwoningen, alle van Lieven de Key. Twee vertegenwoordigers van Lieven de Key hielden een korte inleiding. Hoewel Lieven de Key een enorme boost heeft gegeven aan de zonnepanelen op hun gebouwen, blijft het onderhoud op sommige punten behoorlijk achter (rookgaskanalen, ledverlichting o.a.). Leden van de bewonerscommissie zagen hun klachten bevestigd door de initiatieven die al wel in de VvE’s genomen waren, maar nog niet in hun woningen en gebouwen. Er zijn onderling afspraken gemaakt voor uitwisseling van gegevens en ervaringen over isolatie, onderhoud, laadinfrastructuur enz.

De vraag welke wensen en ideeën er zijn voor de warmtetransitie kwam op tafel. Er zijn mogelijkheden voor aquathermie, door de Energiecommissie zijn er in 2021 berekeningen voor gemaakt (www. Resourcefully.nl). Er zijn proefboringen voor aardwarmte, ook een schone warmtebron. Er ligt bovendien al een warmtenet van Vattenfall tot aan de Panamalaan, waar Batavia op aangesloten is. Daarnaast is de wetgeving nog volop in ontwikkeling. Er zijn nog geen duidelijke plannen en ideeën. Er zal in de loop van 2024 een vervolg komen, maar eerst zal de Energiecommissie op basis van deze eerste ervaring komende tijd Energiecafés in meer buurten organiseren.

Zoeken op deze website