Nieuwsbrief EC april

Deze maand in de nieuwsbrief: Samen optrekken met de gemeente?; Huurders in actie; Excursie naar de duurzaamste drijvende wijk van Europa; Kennismaking met Zeeger Ernsting; Warmtenetten wel of niet?; FlexCity op de kaart; parkeergarage Java-eiland krijgt laadinfrastructuur.

Voorbereiding plan aardgasvrij OHG
Als Energiecommissie praten we met de gemeente over de voorbereiding van een WijkUitvoeringsPlan (WUP) voor het aardgasvrij maken van onze wijk. We werken toe naar duidelijke afspraken over de manier waarop we komende jaren aan dat WUP gaan werken. Onze inzet is om een integraal plan te maken: dus naast een aardgasvrije ‘warmte-oplossing’ ook aandacht voor betaalbaarheid, isolatie, het elektriciteitsnet, zonnepanelen en laadpunten in garages. En wij willen dat bewoners en VvE’s een belangrijke stem krijgen in het uiteindelijke plan en de planning. Daarom proberen we bewoners zo goed mogelijk te informeren en te betrekken.
Vanuit de gemeente verwachten we voldoende inzet van ambtenaren, geld/capaciteit voor noodzakelijk onderzoek, financiële ondersteuning van de Energiecommissie en ook meerjarige afspraken hierover. In onze nieuwsbrieven en bij onze bijeenkomsten houden we u op de hoogte!

Bijeenkomst Huurders Ymere 16 april Het Oostelijk Havengebied kent gebouwen die meer dan honderd jaar oud zijn. Zo ook 55 woningen aan de Oostelijke Handelskade en aan de Verbindingsdam, bezit van Ymere. De woningen kampen met achterstallig onderhoud en het woord “verduurzamen” hebben de bewoners nog nooit gehoord uit de mond van Ymere. Een aantal woningen heeft nog een E,F of G-energielabel, wat binnenkort niet meer mag. De aanpak van de corporatie hierop blijft in het duister gehuld. Op dinsdag 16 april organiseerde de Energiecommissie OHG daarom een bewonersavond speciaal voor deze huurders. Met als resultaat: de oprichting van twee bewonerscommissies. Met steun van !WOON en de Huurdersorganisatie Ymere Amsterdam (HYA) gaan deze bewonerscommissies met de woningcorporatie in gesprek. Hun eisen: Ymere moet de vele klachten nu serieus nemen en we willen als bewoners samen met Ymere tot plannen komen om de huizen aan te passen aan de duurzame eisen van de tijd. Reageren kan naar energie@buurtcooperatieohg.nl

Samenwerking bewoners in Lieven de Key-complex Entrepotbuurt De bewonerscommissie van Lieven De Key in de Entrepotbuurt heeft na een eerder poging 2 jaar geleden een overleg georganiseerd met de VvE’s binnen de huurcomplexen en de VvE beheerder van Lieven de Key. Onderhoud en energietransitie waren prominente agendapunten, evenals de dringende behoefte aan het onderling contact en samen optrekken. De woningen behoren tot één bouwproject, uit dezelfde tijd, van dezelfde architect, vertonen dezelfde problemen en krijgen met dezelfde zaken te maken als zij van het gas af moeten. Lieven de Key heeft nog weinig beleid ontwikkeld voor de energietransitie in gemengde complexen, de 3 VvE’s lopen daarin ook niet gelijk. Op dit moment zijn zonnepanelen, vervangen rookgaskanalen en CV-ketels de items die aandacht vragen. Zowel de huurders als de kopers willen graag de samenwerking voortzetten, maar realiseren zich dat dit pas een pril begin is.”

Schone schepen in Noord “Wat een mooi wijkje”, “bijzonder”, “hier zou ik wel willen wonen”. 20 leden van de Energiecommissie en andere geïnteresseerden uit het OHG bezochten op 5 april SchoonSchip, een duurzame waterwijk van 35 schepen in het Van Hasseltkanaal in Noord, naast het oude Fokker fabrieksterrein. Het collectief van eigenaren heeft 10 jaar gewerkt aan deze wijk, een project gericht op duurzaam en energieneutraal wonen. Alle waterwoningen zijn gebouwd van duurzame materialen zoals hout, spuitkurk, leem, hergebruikte materialen. Verder zagen we triple glas, isolerende kozijnen en iedereen heeft zonne- of thermische panelen op het dak of aan de gevel. Met de warmtewisselaars in de bodems van de boten benutten de bewoners de warmte uit het water van het kanaal voor hun warmtepomp. Lees verder

FlexCity “Amsterdamse woonwijk voorop in bestrijding netcongestie” is de kop van het artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Een informatief stuk over het FlexCity project op Sporenburg. Het enthousiasme schiet soms wat uit zijn voegen: alsof er in het OHG huizen gebouwd zijn zonder keukenaansluitingen. Maar toch de moeite van het lezen waard. Zie verder

Werkbezoek Zeeger Ernsting De nieuwe stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting, opvolger van Rick Vermin, bracht op 20 maart samen met enkele ambtenaren een kennismakingsbezoek aan de Energiecommissie.. Een goede gelegenheid om te vertellen over de stand van de verduurzaming in het OHG en ons werk daarin. Ook onze bijdrage aan het wijkuitvoeringsplan, dat de gemeente moet maken vóór de wijk van het gas afgaat, kwam ter sprake. (zie eerste artikel). Zeeger Ernsting toonde zich zeer betrokken bij de verduurzaming in de stad en juicht bewonersactiviteit toe. 

Warmtenetten ja of nee?             Een paar berichten van de afgelopen weken: “De woningcorporaties willen niet verder met warmtenetten omdat de kosten voor de huurders veel te hoog worden”. “Vattenfall stopt met de ontwikkeling en aanleg van het warmtenet in Amsterdam”. “De gemeente, de corporaties én Vattenfall hebben een brief naar het ministerie geschreven”. “De demissionaire regering stopt 250 miljoen euro in een fonds om warmtenetten op te starten met de overheid als aandeelhouder en diezelfde regering wil 500 miljoen investeren in bestaande warmtenetten”. Lees de brief   in Het Parool van 18 april. Wordt vervolgd.

Laadinfrastructuur voor  parkeergarage Java-eiland De parkeergarage Java-eiland ligt onder 7 woongebouwen, is 200 meter lang en heeft 112 parkeervakken. Er zijn 8 verschillende vve’s bij betrokken, te weten de vve Parkeergarage Java-eiland en de 7 vve’s van de erboven gelegen woongebouwen aan de Javakade. Geen simpele situatie voor een besluitvorming over laadinfrastructuur. Dat ging dan ook niet van een leien dakje. De gesprekken erover begonnen jaren geleden, maar liepen dood op de (onvoldoende) stroomcapaciteit  van de parkeergarage. De doorbraak kwam met het idee om de laadunits te voeden vanuit de stroomaansluitingen van de bovenliggende gebouwen. Daarna kon een projectgroep van 7 leden voortvarend aan de slag in 2022. Lees verder

Aanbod Smeg Het is niet onze gewoonte reclame te maken voor bedrijven, maar we willen wel melding maken van het aanbod van buurtgenoot Smeg op de Piet Heinkade. Tijdens het energiecafé over de Veemkade/OHK meldden medewerkers van Smeg dat zij groepskortingen kunnen geven aan bewoners in het OHG bij aanschaf van inductie-kookplaten. Smeg kent ook goede installateurs. Verder zijn demonstraties over inductie-koken mogelijk. Interesse? Ga eens praten.

Tips en agenda

  • Een artikel op de website  Milieucentraal met tips voor zelf gebruiken van opgewekte zonne-energie
  • Thuisbaas, een dochteronderneming van Urgenda organiseert een opleiding voor adviseur aardgasvrij wonen. Meer informatie
  • De Hogeschool van Amsterdam organiseert samen met de vereniging ISIAQ-NL op 4 juli het symposium “Wonen en welzijn in een opwarmend klimaat” . Over de oorzaken en oplossingen voor hitte in woningen op drie schaalniveaus: gebied, gebouw en gebruiker. Voor info en aanmelding zie

Zoeken op deze website