Verduurzaming VvE-gebouw makkelijker

Demissionair Minister Hugo de Jonge heeft begin september de VvE-versnellingsagenda verduurzaming gepresenteerd. Met drie hoofdmaatregelen wil het ministerie de verduurzaming bij VvE’s vereenvoudigen en versnellen: Makkelijker besluitvorming, verbetering subsidies en leningen en ondersteuning. Lees hier het artikel van de NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie)

Zoeken op deze website