de Eester verduurzaamt

Zonne-energie

Heb je ook plannen voor zonnepanelen? Zonnepanelen zijn populair. Toch is in het OHG nog geen 10% van de geschikte daken bedekt met panelen. Terwijl het OHG 70 % van zijn (huidige) elektragebruik uit zonne-energie zou kúnnen halen. 70 % ! Hier valt dus nog veel winst te behalen.
Hoe kun je zelf actie ondernemen? Buurtgenoten hebben energie-coöperaties opgericht zoals Zon op Zeeburg (o.a. de Slingerflat). Anderen doen mee met postcode-roos initiatieven of met huurprojecten. Binnen de werkgroep Zon van de Energiecommissie weet men er alles van.

In het filmpje “Zon op Zeeburg pakt door” vertelt Frans Salman over de energiecooperatie die de bewoners van o.a. de Slingerflat hebben opgericht.

Aad Verkleij vertelt in “Huur de Zon” over een project voor huurders op Sporenburg:

Zonne-energie is onmisbaar

Zonne-energie is belangrijk in de transitie naar duurzame energie-opwekking. Voor zonne-energie heeft de Energiecommissie de volgende uitdagingen geformuleerd:

  • Uitbreiding van de capaciteit in het OHG;
  • Onderzoek naar de mogelijke mix van energiebronnen;
  • Onderzoek naar goede opslag, distributie en verdeling van de opgewekte zonne-energie;
  • Ontwikkelen van coöperatieve vormen van beheer.

Wij kunnen in het OHG een groot deel van onze (huidige) elektriciteitsbehoefte met zonne-energie opwekken. Willen we daar goed gebruik van maken dan vraagt dat slimme systemen om die energie op de juiste momenten met anderen te delen en pieken in opwekking en gebruik op te vangen.

Het Amsterdam Energy City Lab, aangesloten bij de energiecommissie weet hier alles van. De website www.aecl.nl geeft veel informatie over de zonne-energie in het OHG.
De mensen van het lab kennen de potentie en weten hoe het gesteld is met de zonne-energie in de verschillende buurten in het  OHG. Zij geven adviezen, beantwoorden vragen en weten alles van subsidies. Wat zij ook doen, samen met het bedrijf Borneo Prosumers, is onderzoeken hoe we de opgewekte energie én het verbruik straks goed kunnen verdelen in onze eigen buurt.

  • Hugo Niesing vertelt over slimme systemen om opgewekte energie te delen:

Brandbrief aan De Key over zonnepanelen
tijdelijke thumbnail
Zon op Brazilië
tijdelijke thumbnail

Zoeken op deze website