de Eester verduurzaamt

Zonne-energie

Heb je ook plannen voor zonnepanelen? Zonnepanelen zijn populair. Toch is in het Oostelijk Havengebied nog geen 10% van de geschikte daken bedekt met panelen. Terwijl we met gebruik van de beschikbare daken in onze buurt 70% van het (huidige) elektragebruik uit zonne-energie kúnnen halen. 70%! Hier valt dus nog veel winst te behalen.
Hoe kun je zelf actie ondernemen? Buurtgenoten hebben energie-coöperaties opgericht zoals Zon op Zeeburg. Anderen doen mee met postcode-roos initiatieven of met huurprojecten. Binnen de werkgroep Zon van de Energiecommissie weet men er alles van.

Zonne-energie is onmisbaar

Zonne-energie is belangrijk in de transitie naar duurzame energie-opwekking. Voor zonne-energie heeft de Energiecommissie de volgende uitdagingen geformuleerd:

  • Uitbreiding van de capaciteit in het Oostelijk Havengebied;
  • Onderzoek naar de mogelijke mix van energiebronnen;
  • Onderzoek naar goede opslag, distributie en verdeling van de opgewekte zonne-energie;
  • Ontwikkelen van coöperatieve vormen van beheer.

Wij kunnen in de toekomst een deel van onze (huidige) elektriciteitsbehoefte in de buurt met zonne-energie opwekken. Als wij straks een duurzaam warmtenet willen, zal daar duurzaam-opgewekte elektriciteit bij nodig zijn. Willen we goed gebruik maken van de opgewekte energie dan vraagt dat slimme systemen om die energie op de juiste momenten met anderen te delen en pieken in opwekking en gebruik op te vangen.

Het Amsterdam Energy City Lab, aangesloten bij de energiecommissie weet hier alles van. De website www.aecl.nl geeft veel informatie over de zonne-energie in het Oostelijk Havengebied. De mensen van het lab kennen de potentie en weten hoe het gesteld is met de zonne-energie in de verschillende buurten in het OHG. Zij geven adviezen, beantwoorden vragen en kennen de subsidies. Zij onderzoeken, samen met het bedrijf Borneo Prosumers, hoe we de opgewekte energie én het verbruik straks goed kunnen verdelen in onze eigen buurt.

De Key reageert niet op brandbrief over zonnepanelen
leden van zon op zeeburg op het dak
Energiecoöperatie Zon op Zeeburg
zonnepanelen op de Entrepotbrugflat
Huur de Zon
sporenburg
Zonne-energie delen met je buren.
Borneo-eiland in vogelvlucht
Webinar zonne-energie OHG
zonsopkomst

Zoeken op deze website