zonnepanelen Architectenbuurt

De VvE Dick Greinerstraat 3-135 in de Architectenbuurt heeft aan energiecoöperatie Zuiderlicht gevraagd een haalbaarheidsplan voor zonnepanelen op te stellen. Dit is gebeurd in overleg met woningcorporatie Lieven de Key, de eigenaar van de huurwoningen in het blok. Bij de ALV in februari worden de resultaten gepresenteerd en afspraken gemaakt voor een informatiebijeenkomst voor alle bewoners, ook de huurders. Bewoners van andere VvE’s in de Architectenbuurt worden dan ook uitgenodigd. Omdat de planning voor het dak onderhoud per gebouw anders is, volgt elke VvE nu een eigen traject voor zonnepanelen. 

Zoeken op deze website