HAALBAARHEIDSONDERZOEK VvE’S

Haalbaarheidsonderzoek • Schouw (energetisch, bouwkundig, architectonisch, staat van het gebouw in kaart) • Technische mogelijkheden voor verduurzaming; isolatie- ventilatie en opwekken van energie en van het gas af gaan. • Financiële doorrekening van effect 3 verduurzamingsscenario’s + varianten aardgasvrij, op woonlastenniveau per breukdeel (op basis van kosten noodzakelijke ingrepen, reserves, subsidies, leningen) Bewoners bijeenkomst bespreking […]

Aquathermie

Aquathermie Ketelhuis WG

Warmte uit afvalwaterwater van industrie of huishoudens of warm oppervlaktewater uit onze havens kan gebruikt worden voor het verwarmen van huizen. Dit wordt in Amsterdam op diverse plaatsen toegepast en zou voor het Oostelijk Havengebied een optie kunnen zijn. In een webinar van Pakhuis De zwijger (november 2020) werd ingegaan op het gebruik van aquathermie […]

Wat is geothermie?

Aardwarmte, geothermie

Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht. In deze video wordt uitgelegd wat geothermie is.

Biogas

biogasterminals 2

Biogas/biomassa/groen gas is gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen. Duurzaam gas. Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl Het is misschien wel […]

Waterstof

waterbellen

Waterstof is een licht, schoon gas dat verkregen wordt door elektrolyse. De productie is nu nog erg duur omdat er veel elektriciteit bij nodig is. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar waterstof is voorlopig vanwege de kosten nog niet geschikt voor huishoudens. Waterstof Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl Waterstof wordt vaak […]

Aanpak ‘van het gas af’

aanleg warmtenet diep

Het komende half jaar werken we volgens het Projectplan 2.0 en volgen we vier sporen:1. Bewoners: betrekken en direct betrokkenen zoveel mogelijk informeren; 2. Gebouwen: technische staat, plannen/ mogelijkheden voor verbetering; 3. Gebieden: warmtebehoefte nu en straks, mogelijke aanpak per gebied; 4. Infrastructuur: techniek, aanleg, kosten en keuzes warmtenet. Voor spoor 2 verzamelen we gegevens […]

<strong>Subsidieregeling verduurzaming voor VvE’s (SVVE)</strong>

Op 17 januari was er een webinar ‘Subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars’. Het webinar kun je hier terugkijken. In de link Presentaties vind je de presentaties die tijdens het webinar zijn getoond. Wil je gebruik maken van de SVVE?Wil je subsidie aanvragen middels de SVVE maar twijfel je over de mogelijkheden voor jouw situatie? Mail dan (zie onder)  en […]

Hoe gaat het met de Prosumercommunity?

Ruim 30 bewoners in het Oostelijk Havengebied nemen deel aan de Prosumercommunity van het Amsterdam Energy City Lab (AECL). Alle verbruik en duurzame energieopwekking van de producerende en consumerende bewoners wordt gemeten en gebruikt voor voorstellen hoe het energieverbruik kan worden verminderd. Het ultieme doel is om de eigen zonne-productie en consumptiepatroon als individu, maar […]