Biogas

biogasterminals 2

Biogas/biomassa/groen gas is gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen. Duurzaam gas. Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl Het is misschien wel […]

Waterstof

waterbellen

Waterstof is een licht, schoon gas dat verkregen wordt door elektrolyse. De productie is nu nog erg duur omdat er veel elektriciteit bij nodig is. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar waterstof is voorlopig vanwege de kosten nog niet geschikt voor huishoudens. Waterstof Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl Waterstof wordt vaak […]

Aanpak ‘van het gas af’

aanleg warmtenet diep

Het komende half jaar werken we volgens het Projectplan 2.0 en volgen we vier sporen:1. Bewoners: betrekken en direct betrokkenen zoveel mogelijk informeren; 2. Gebouwen: technische staat, plannen/ mogelijkheden voor verbetering; 3. Gebieden: warmtebehoefte nu en straks, mogelijke aanpak per gebied; 4. Infrastructuur: techniek, aanleg, kosten en keuzes warmtenet. Voor spoor 2 verzamelen we gegevens […]

Hoe gaat het met de Prosumercommunity?

Ruim 30 bewoners in het Oostelijk Havengebied nemen deel aan de Prosumercommunity van het Amsterdam Energy City Lab (AECL). Alle verbruik en duurzame energieopwekking van de producerende en consumerende bewoners wordt gemeten en gebruikt voor voorstellen hoe het energieverbruik kan worden verminderd. Het ultieme doel is om de eigen zonne-productie en consumptiepatroon als individu, maar […]