Dossier ventileren

label milieu centraal ventileren

Veel VvE’s en woningcorporaties nemen maatregelen, of hebben daar plannen voor, om hun gebouwen beter te isoleren. Daardoor kunnen we energie besparen en het levert meer comfort op. En als we te zijner tijd zijn aangesloten op een warmtenet met een lagere temperatuur (bijvoorbeeld 55 graden in plaats van 80) is het nog belangrijker om […]

Energietransitie

De gemeente Amsterdam beschrijft in haar Warmtevisie globaal hoe ze de woningen in 2040 energieneutraal wil laten verwarmen. In het Oostelijk Havengebied (OHG) start die overgang naar een andere energievoorziening vanaf 2030. Hóe de gemeente die transitie per wijk wil uitwerken gaat ze beschrijven in een Wijkuitvoeringsplan (WUP). De energietransitie is meer dan een technische operatie, […]

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen/woonboten in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt daarom over 10 tot 15 jaar een ander soort verwarming […]

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn populair. In onze wijk zouden we met gebruik van alle beschikbare daken 70% van het (huidige) elektragebruik uit zonne-energie kúnnen halen. Zonne-energie speelt een cruciale rol in de overgang naar volledig duurzaam energieverbruik, omdat de behoefte aan elektriciteit sterkt gaat toenemen. Een duurzaam warmtenet vraagt veel duurzaam opgewekte elektriciteit, nodig voor warmtepompen, transport […]

Wat kun je zelf doen?

Energiebesparende tips voor OHG-woningen Op internet vind je veel algemene tips om in huis minder energie te gebruiken. Wat doen bewoners van het Oostelijk Havengebied, welke maatregelen hebben zij genomen in hun specifieke OHG-appartement. Niet alleen om minder energie te gebruiken, maar ook om de energie slimmer te gebruiken. Of, ook heel belangrijk, om slimmer […]

Energiekrant OHG 2021 en 2020

Lees hier de Energiekrant OHG nummer 2 van september 2021 Lees hier de Energiekrant OHG nummer 1 van september 2020

Geothermie

Geothermie: Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden Celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht. Zie bijvoorbeeld de website www.warmteiscool.nl

Zoeken op deze website