Groen contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via dit formulier:

Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, oftewel CO2 -vrij. Hoe we daar komen wordt globaal beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie – de overgang naar andere energievoorziening –  vanaf 2030. De warmte komt dan niet meer van een installatie voor centrale verwarming, maar via een […]

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 15 jaar […]

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn populair. In onze wijk zouden we met gebruik van alle beschikbare daken 70% van het (huidige) elektragebruik uit zonne-energie kúnnen halen. 70%! Hier valt veel winst te behalen, want nog geen 20% van de daken wordt op dit moment gebruikt. Op de website van het Amsterdam Energy City Lab kun je per buurt […]

Heb je een vraag?

Wil je tips hoe jij je huishouden kunt verduurzamen? Wil je meer groen in de buurt? Duurzaamheid, daar zet de Eester sterk op in. Neem deel aan één van onze vele activiteiten. Of sluit je aan bij de Energiecommissie OHG, de vergroeners of de werkgroep circulair. Doe je ook mee? Neem contact met ons op […]

Aquathermie

Aquathermie Ketelhuis WG

Warmte uit afvalwaterwater van industrie of huishoudens of warm oppervlaktewater uit onze havens kan gebruikt worden voor het verwarmen van huizen. Dit wordt in Amsterdam op diverse plaatsen toegepast en zou voor het Oostelijk Havengebied een optie kunnen zijn. In een webinar van Pakhuis De zwijger (november 2020) werd ingegaan op het gebruik van aquathermie […]

Wat is geothermie?

Aardwarmte, geothermie

Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht. In deze video wordt uitgelegd wat geothermie is.