vervolg parkeergarage

Na een uitgebreide informatieronde en bespreking van het plan kon in februari 2024 het besluit genomen worden tot aanleg van de laadinfrastructuur. In deze vergadering waren bijna alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd. Bijna 90% van de stemgerechtigden stemden in met het voorstel. Daarnaast werd in de 7 afzonderlijke VVE’s van de woongebouwen het besluit genomen over de doorlevering van de elektriciteit aan de basis-laadinfrastructuur.

Middels slimme software is gegarandeerd dat de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de lift en de verlichting altijd voorgaan op het laden van auto’s. Via de elektriciteitsinstallatie voor de gemeenschappelijke voorzieningen van de afzonderlijke gebouwen kunnen 10 tot 15 auto’s onder ieder gebouw, na besluit tot toestemming van doorlevering, dagelijks opgeladen worden.
Er worden in 7 verschillende lussen – middels een zogenoemd vlakbandsysteem – in totaal 112 aansluitpunten voor laadunits gerealiseerd. De laadunits worden gefaseerd geïnstalleerd na aanvraag ervan door de eigenaar van een parkeerplaats.
Binnenkort zal met de aanleg van de laadinfrastructuur worden gestart. Zodra de infrastructuur is gerealiseerd, worden ook de laadunits geïnstalleerd. De eerste laadunits zullen naar verwachting in het 3e of 4e kwartaal 2024 operationeel zijn.

Na een uitgebreide informatieronde en bespreking van het plan kon in februari 2024 het besluit genomen worden tot aanleg van de laadinfrastructuur. In deze vergadering waren bijna alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd. Bijna 90% van de stemgerechtigden stemden in met het voorstel. Daarnaast werd in de 7 afzonderlijke VVE’s van de woongebouwen het besluit genomen over de doorlevering van de elektriciteit aan de basis-laadinfrastructuur.

Middels slimme software is gegarandeerd dat de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de lift en de verlichting altijd voorgaan op het laden van auto’s. Via de elektriciteitsinstallatie voor de gemeenschappelijke voorzieningen van de afzonderlijke gebouwen kunnen 10 tot 15 auto’s onder ieder gebouw, na besluit tot toestemming van doorlevering, dagelijks opgeladen worden.
Er worden in 7 verschillende lussen – middels een zogenoemd vlakbandsysteem – in totaal 112 aansluitpunten voor laadunits gerealiseerd. De laadunits worden gefaseerd geïnstalleerd na aanvraag ervan door de eigenaar van een parkeerplaats.
Binnenkort zal met de aanleg van de laadinfrastructuur worden gestart. Zodra de infrastructuur is gerealiseerd, worden ook de laadunits geïnstalleerd. De eerste laadunits zullen naar verwachting in het 3e of 4e kwartaal 2024 operationeel zijn.

Zoeken op deze website