de Eester verduurzaamt

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen/woonboten in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt daarom over 10 tot 15 jaar een ander soort verwarming in je huis. De CV-installatie en het gasleidingennet gaan op de schop. Wat komt er voor in de plaats, wat zijn de alternatieven?

Onderzoek

De Energiecommissie heeft onderzoeken gedaan naar nieuwe vormen van verwarming. Ten eerste gebiedsonderzoek op het KNSM-eiland, uitgevoerd door AECL en Waternet, vanuit de vraag: kunnen we een duurzame warmtevoorziening realiseren op het KNSM-eiland met behulp van aquathermie? Wat moeten we daarvoor doen en waar lopen we tegen aan? De conclusie uit dat onderzoek is dat er voor het KNSM-eiland een warmtesysteem op basis van aquathermie mogelijk is, ondersteund met een buurt-warmtepomp of met warmtepompen per gebouw. Een aanvoertemperatuur van 55 graden lijkt haalbaar, met een booster voor warm tapwater per woning.  Lees het hele rapport over het KNSM-eiland . Technische berekeningen zijn ook gemaakt voor de Veemkade en de architectenbuurt.

Tegelijkertijd is in samenwerking met twee deskundigen onderzoek in 8 appartementsgebouwen gestart met de vraag: wat zou er in de woningen/gebouwen moeten gebeuren om ze geschikt te maken voor een duurzame warmtevoorziening. Bouwkundige staat, energieverbruik, isolatie, problemen en klachten van bewoners werden onder de loep genomen. De meeste huizen in de wijk zijn tussen 1990 en 2010 gebouwd en redelijk geïsoleerd. Een belangrijke conclusie was echter dat woningen in eenzelfde appartementsgebouw onderling heel erg kunnen verschillen op bijvoorbeeld tocht, warmte, energieverbruik. Globaal kun je zeggen dat de woningen een warmtenet van 55 graden “aankunnen” mits de isolatie op orde is. Per woning moet dan nog worden onderzocht wat er precies verbeterd of aangepast moet worden. Lees hier over het gebouwenonderzoek.

Het VvE-programma van de gemeente Amsterdam kwam ons hierbij te hulp. Vijfentwintig VvE-bestuurders/leden uit het OHG volgden de cursus die de gemeente aanbood, over onderzoek dat zij in hun eigen gebouw kunnen (laten) doen naar de staat van duurzaamheid. Vervolgens is in twee gebouwen, pakhuis Maandag/Dinsdag en Entrepot West II,  dat onderzoek daadwerkelijk uitgevoerd door Bureau Synopel. Deze actie leverde een schat aan informatie en inzichten op over de sterke en zwakke punten van de betreffende gebouwen en waar en hoe het beste begonnen kan worden met verduurzamen. Zie hier het onderzoek van VvE Entrepot West. Meer onderzoeken staan op stapel.

Buurtaanpak

Op KNSM-eiland, Rietlanden, Veemkade, Oostelijke Handelskade, Entrepot, Pakhuizenstrook en in de Architectenbuurt zijn nog vierduizend woningen die op gas stoken. Over duurzame alternatieven gaan we in die buurten praten met bewoners, met de kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. We maken een begin met een eigen start van een Wijkuitvoeringsplan door bewoners te bevragen en in kaart te brengen waar en waarom de aardgas-vrij aanpak zou moeten beginnen.

Daar waar (clusters van) VvE’s en bewonersorganisaties plannen hebben voor een andere warmtevoorziening, gaan we ondersteunen met advies, onderzoek en subsidiehulp. Enkele grote VvE’s, zoals De Loodsen met 315 woningen, zijn al zo ver omdat hun rookgaskanalen over de houdbaarheidsdatum zijn. Zij hebben zelf technisch onderzoeken laten uitvoeren en maken nu concrete plannen voor een andere warmtevoorziening.

Wij staan niet alleen, er zijn bijvoorbeeld al 66 bestaande wijken omgebouwd naar aardgasvrij. Er is op internet veel gedetailleerde informatie te vinden over de technische, economische, sociale en politieke kanten van de energietransitie. Een paar suggesties:

  • Hier nu is een verzamelpunt van alle mogelijke informatie en uitleg over de energietransitie
  • 02025 is een Amsterdams platform van koplopers, op de website vind je informatie over Amsterdamse ontwikkelingen en initiatieven.
  • Amsterdam Aardgasvrij geeft gemeentelijke informatie.

Verenigingen van Eigenaren, bedrijven, verhuurders en bewonerscommissies die meer willen weten of die een bijdrage willen leveren kunnen via het emailadres energie@buurtcooperatieohg.nl contact opnemen.

Pakhuis Wilhelmina gaat voor aquathermie
Pakhuis_Wilhelmina_B
VvE’s De Loodsen geven opdracht tot ontwerp lokaal warmtenet
de loodsen
Update duurzaamheidsleningen en -subsidie
update-1
Proefboringen aardwarmte
Scan-locatie-Stramanweg
55 Graden warmtenet KNSM-eiland
KNSM eiland vanuit de lucht
Rapporten gebouwenonderzoek op te vragen
iikZoQNI
Stuurgroep KNSM-energie van start
knsm eiland vanuit de lucht
Verwarmen met infraroodpanelen en airco
Byecold-infraroodpaneel-met-ledverlichting-plafond-2
Verwarmen met een warmtepomp
warmtepomp
Energieverbruik: vragen en maatregelen
markt 4
Energiecoaches
thema maart
Overzicht per buurt
gebiedsfoto1
Dossier rookgaskanalen
entrepotbrug met schoorstenen

Zoeken op deze website