de Eester verduurzaamt

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 20 jaar een ander soort verwarming in je huis. De CV-installatie en het gasleidingennet gaan op de schop. Wat komt er voor in de plaats? Onderzoek moet ons zicht geven op het beste alternatief voor de warmtevoorziening in onze wijk.

Onderzoek in onze buurt

Onderzoek moet dus de mogelijkheden aangeven voor warmtevoorziening vanuit de uitgangspunten duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar, comfortabel en financierbaar.

We gaan eerst zelf informatie verzamelen over wat er is nu is aan verbruik, isolatie, staat van de gebouwen en wensen. En we overleggen met partijen zoals Waternet, over wat er kan. Daarna gaan we met een bureau om de tafel om het grote technische onderzoek te laten doen met gebruik van de gegevens die we verzameld hebben.

Belangrijk is dat er voldoende bewoners positief tegenover dit initiatief staan. Hun kennis is waardevol en wij willen in het onderzoek deze kennis zo mogelijk graag gebruiken. We benaderen daarvoor Verenigingen van Eigenaren, bedrijven, verhuurders en bewonerscommissies. Je kunt ons ook zelf benaderen. Via het emailadres energie@buurtcooperatieohg.nl  kun je je aanmelden als VvE, huurdersorganisatie, bewonerscommissie of verhuurder. Wij nemen dan contact op.

De energietransitie

De energietransitie is een technische operatie, maar het is ook een maatschappelijke verandering. Er zijn kansen voor duurzame oplossingen. Er zijn ook kansen voor kleinschaliger oplossingen in de buurt, in de VvE en voor energiecoöperaties. Reden waarom veel bewonersgroepen om de tafel gaan met betrokken partijen zoals Gemeente, Waternet, woningcorporaties en energieleveranciers.

We vinden het heel belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd zijn over dit veranderingsproces en de keuzes die je kunt maken. Volg daarom onze nieuwsbrief en de (digitale) informatiebijeenkomsten. Daarin vind je  nieuws en ook tips voor interessante websites en bijeenkomsten.

Er is op internet veel gedetailleerde informatie te vinden rond de energietransitie. Zowel over de technieken als over de economische, sociale en politieke kanten. Een paar suggesties (links openen in een nieuw venster):

Warmtetransitie: Fors minder CO2-uitstoot bij warmtenet van 55 graden
KNSM-eiland vanaf de verbindingsdam
Isoleren met de VvE
warmtescan van een woning
Interview met Marian Prins
Marian Prins
Aanpak ‘van het gas af’
aanleg warmtenet diep

Zoeken op deze website