de Eester verduurzaamt

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 15 jaar een ander soort verwarming in je huis. De CV-installatie en het gasleidingennet gaan op de schop. Wat komt er voor in de plaats, wat zijn de alternatieven?

Onderzoek in de buurt

Onderzoek moet ons zicht geven op het beste alternatief voor de warmtevoorziening in onze wijk vanuit de uitgangspunten duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar, comfortabel en financierbaar. We doen eerst zelf onderzoek met de vraag wat er mogelijk is per gebied en wat er mogelijk is per gebouw. Voor het gebiedsonderzoek werken we samen met Amsterdams Energy City Lab en met Waternet. De resultaten van het onderzoek voor het KNSM-eiland vind je in het rapport en in de webinar-opname elders op deze website. Het volgende gebiedsonderzoek staat in de startblokken. Het onderzoek in de gebouwen naar verbruik, isolatie, staat van de gebouwen en wensen gebeurt door twee ter zake kundige leden van de Energiecommissie. De kennis van bewoners hierbij is zeer waardevol. Isolatie en ventilatie krijgen veel aandacht en blijkt ook een belangrijk aandachtspunt voor de betrokken VvE’s. Hoe dit onderzoek wordt gedaan kun je hier lezen. De rapportage over de eerste acht gebouwen komt in januari.

Na deze fase gaan we met een bureau om de tafel voor het onderzoek naar de technische installaties en de infrastructurele kanten met gebruik van de gegevens die we zelf verzameld hebben. Verenigingen van Eigenaren, bedrijven, verhuurders en bewonerscommissies die meer willen weten of die betrokken willen worden kunnen via het emailadres energie@buurtcooperatieohg.nl contact opnemen.

Technische en maatschappelijke veranderingen

De energietransitie is een technische operatie, maar het is ook een maatschappelijke verandering. Er zijn kansen voor duurzame oplossingen, voor kleinschaliger oplossingen in de buurt en voor bijvoorbeeld energiecoöperaties. Reden waarom veel bewonersgroepen in Nederland om de tafel gaan met betrokken partijen zoals Gemeente, Waternet, woningcorporaties en energieleveranciers. Wil je als bewoner goed zijn over dit veranderingsproces en de keuzes die je kunt maken, volg dan onze nieuwsbrief en kom naar de (digitale) informatiebijeenkomsten.

Er is op internet veel gedetailleerde informatie te vinden rond de energietransitie. Zowel over de technieken als over de economische, sociale en politieke kanten. Een paar suggesties:

Energiecoaches
thema maart
Rapporten gebouwenonderzoek op te vragen
iikZoQNI
Dossier ventileren
label milieu centraal ventileren
Dossier rookgaskanalen
entrepotbrug met schoorstenen
Wat kun je zelf doen?
Ontwerp zonder titel(25)
Interview met Marian Prins
Marian Prins
DutchEnglishGerman

Zoeken op deze website