VvE’s De Loodsen geven opdracht tot ontwerp lokaal warmtenet

De gezamenlijke VvE’s van De Loodsen aan de Veemkade/Piet Heinkade geven opdracht aan bureau Techniplan om een lokaal warmtenet te ontwerpen. Tijdens de goedbezochte gecombineerde ledenvergadering stemde vrijwel iedereen voor het voorstel. Woningcorporatie Ymere heeft in het complex drie gebouwen en doet mee aan deze ontwerpfase.Naar verwachting kan in het voorjaar van 2024 een besluit over het vervolg worden genomen.

Zoeken op deze website