Programma Energiecafé Laadoplossingen in VvE-garages

Datum:            Maandag 20 februari 2023 van 19.30-22.15 uur Plaats:             Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231 PROGRAMMA ENERGIECAFÉ 19.30-20.00 uur INLOOP 20.00-20.05 uur WELKOM EN INLEIDING door Energiecommissie 20.05-20.45 uur AANPAK LAADOPLOSSINGEN IN VVE-PARKEERGARAGES Roland Steinmetz, VvE Laadloket: Ervaringen van 350 VvE- projecten met laadpalen, informatie over het proces, de besluitvorming, techniek en kostenverdeling 20.25-21.00 uur […]

Pakhuis Wilhelmina

Lees verder…..Daarbij willen zij de kosten van het aardgasvrij maken beperken. Zij onderzoeken ook oplossingen om de werkplek lokaal te verwarmen (bijvoorbeeld met infrarood) en niet de hele ruimte of het hele gebouw. Het plan is om gedeeltelijk zelf de ateliers te isoleren. Uitzonderlijk is de overbouwing van pakhuis Wilhelmina waardoor een groot deel van […]

HAALBAARHEIDSONDERZOEK VvE’S

Haalbaarheidsonderzoek • Schouw (energetisch, bouwkundig, architectonisch, staat van het gebouw in kaart) • Technische mogelijkheden voor verduurzaming; isolatie- ventilatie en opwekken van energie en van het gas af gaan. • Financiële doorrekening van effect 3 verduurzamingsscenario’s + varianten aardgasvrij, op woonlastenniveau per breukdeel (op basis van kosten noodzakelijke ingrepen, reserves, subsidies, leningen) Bewoners bijeenkomst bespreking […]

Aquathermie

Aquathermie Ketelhuis WG

Warmte uit afvalwaterwater van industrie of huishoudens of warm oppervlaktewater uit onze havens kan gebruikt worden voor het verwarmen van huizen. Dit wordt in Amsterdam op diverse plaatsen toegepast en zou voor het Oostelijk Havengebied een optie kunnen zijn. In een webinar van Pakhuis De zwijger (november 2020) werd ingegaan op het gebruik van aquathermie […]

Wat is geothermie?

Aardwarmte, geothermie

Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht. In deze video wordt uitgelegd wat geothermie is.

Biogas

biogasterminals 2

Biogas/biomassa/groen gas is gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen. Duurzaam gas. Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl Het is misschien wel […]

Waterstof

waterbellen

Waterstof is een licht, schoon gas dat verkregen wordt door elektrolyse. De productie is nu nog erg duur omdat er veel elektriciteit bij nodig is. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar waterstof is voorlopig vanwege de kosten nog niet geschikt voor huishoudens. Waterstof Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl Waterstof wordt vaak […]

Energiecoöperatie Zon op Zeeburg

zonnepanelen op de Entrepotbrugflat

Bewoners van de Entrepôtbrug hebben in 2015 een energiecoöperatie Zon op Zeeburg opgericht. In overleg met woningcorporatie De Key (eigenaar van het dak) zouden er in 3 trances 750 zonnepanelen op het dak gelegd worden. Frans Salman vertelt in dit filmpje het verhaal.

Aanpak ‘van het gas af’

aanleg warmtenet diep

Het komende half jaar werken we volgens het Projectplan 2.0 en volgen we vier sporen:1. Bewoners: betrekken en direct betrokkenen zoveel mogelijk informeren; 2. Gebouwen: technische staat, plannen/ mogelijkheden voor verbetering; 3. Gebieden: warmtebehoefte nu en straks, mogelijke aanpak per gebied; 4. Infrastructuur: techniek, aanleg, kosten en keuzes warmtenet. Voor spoor 2 verzamelen we gegevens […]

Zoeken op deze website