Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 20 jaar […]

Interview met Marian Prins

Marian Prins

Als er één moment is om over te gaan op duurzame energie dan is het nu! Marian Prins is buurtbewoner en coördineert als projectleider de plannen van de Energiecommissie OHG voor de overgang van aardgas naar duurzame verwarming. Dat we van het aardgas af moeten is onvermijdelijk. En ja, dat is een enorme operatie. Dat […]

Aanpak ‘van het gas af’

thumbnail verduurzaamt

Het Projectplan 2.0 waarover we in februari schreven, is klaar. We gaan dit plan met de gemeente bespreken en vragen dan subsidie aan. De komende maanden werken we langs vier sporen:1. Bewoners: betrekken en direct betrokkenen zoveel mogelijk informeren; 2. Gebouwen: technische staat, plannen/ mogelijkheden voor verbetering; 3. Gebieden: warmtebehoefte nu en straks, mogelijke aanpak […]

Onderzoek warmtetransitie

Thumbnail verduurzaamt

Het onderzoek naar de alternatieven in de warmtetransitie kan bijna van start gaan. Dit onderzoek moet laten zien of een duurzame en betaalbare warmtevoorziening mogelijk is en wat de kosten, keuzes, voorwaarden en gevolgen zijn. We hebben ons huiswerk, de  ‘verkenningsfase’ nu vrijwel afgerond en we zijn op zoek naar het goede bureau dat het […]