55 Graden warmtenet KNSM-eiland

KNSM eiland vanuit de lucht

Amsterdam Energy City Lab en Waternet hebben het onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening op het KNSM-eiland afgerond. Zoals we voor de zomer al berichten: een warmtenet van 55 graden en waar nodig 70 graden blijkt de beste en duurzaamste optie. Lees het rapport hier.

Rapporten gebouwenonderzoek op te vragen

Acht gebouwen in het OHG zijn verkennend onderzocht op de mogelijkheden voor een duurzaam 55 graden warmtenet. Frederike Kuipers en Jeroen Tan presenteerden de resultaten van het gebouwenonderzoek in het energiecafé van 24 maart. Niet alle onderzochte gebouwen blijken nú al geschikt voor een duurzaam 55 graden warmtenet. Tussen de gebouwen, maar ook ín de […]

Stuurgroep KNSM-energie van start

knsm eiland vanuit de lucht

Het Breed Warmteberaad KNSM-eiland van februari heeft geleid tot de Stuurgroep KNSM-energie, die gaat werken aan de gezamenlijke aanpak van de energietransitie op KNSM. Tijdens de 2e bijeenkomst, in maart, hebben eigenaren en huurders een gezamenlijke intentieverklaring besproken. Het streven is om het eiland zoveel als mogelijk ‘energieneutraal’ te maken. Kansrijke opties voor een warmtenet […]

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen/woonboten in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt daarom over 10 tot 15 jaar een ander soort verwarming […]

Energieverbruik: vragen en maatregelen

Veel mensen hebben vragen over hun energieverbruik of over hun energierekening. Lees hier tips voor beperken van je verbruik. Heb je vragen? Misschien helpen onderstaande adressen. Advies & hulp over energieverbruik, isolatiemaatregelen & de energierekeningVraag een gratis bezoek van een energiecoach van Stichting !Woon aan. Vul hier het formulier in en je wordt teruggebeld. Er […]

Energiecoaches

De Energiecommissie OHG heeft de Energiecoach tot thema van de maand maart gekozen. De vraag naar energiecoaches explodeert zegt organisator !Woon. Mensen willen op energiegebruik en energiekosten besparen. IWoon heeft afgelopen jaar veel vrijwilligers opgeleid tot coach. Zij krijgen een grondige basiskennis mee over energiebesparing in huis en zij scholen zich regelmatig bij in intervisie-bijeenkomsten.  Drie […]

Dossier rookgaskanalen

entrepotbrug met schoorstenen

In de periode waarin veel nieuwbouw plaatsvond in het Oostelijk Havengebied – de jaren 1990 – zijn de kanalen voor aanvoer van lucht en afvoer van verbrandingsgassen afgestemd op de CV-ketels die toen gangbaar waren: VR-ketels. Deze kanalen zijn nu 20 tot 30 jaar oud. Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van een VvE geeft aan wanneer […]

Zoeken op deze website