Warmtetransitie: Fors minder CO2-uitstoot bij warmtenet van 55 graden

KNSM-eiland vanaf de verbindingsdam

Pas je op het KNSM-eiland aquathermie toe in combinatie met warmtepompen die tot 55 0 C verwarmen dan is  de CO2 -reductie  aanzienlijk hoger dan bij aquathermie en een collectief warmtenet van 700 C.  Tot deze conclusie komt het Amsterdam Energy City lab (AECL) en Waternet die onderzoek voor de warmtetransitie hebben gedaan op het […]

Isoleren met de VvE

warmtescan van een woning

Bekijk hier het webinar Isoleren met de VvE van maart 2021 met medewerking van VvE’s uit het OHG.

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 20 jaar […]

Interview met Marian Prins

Marian Prins

Als er één moment is om over te gaan op duurzame energie dan is het nu! Marian Prins is buurtbewoner en coördineert als projectleider de plannen van de Energiecommissie OHG voor de overgang van aardgas naar duurzame verwarming. Dat we van het aardgas af moeten is onvermijdelijk. En ja, dat is een enorme operatie. Dat […]

Aanpak ‘van het gas af’

aanleg warmtenet diep

Het komende half jaar werken we volgens het Projectplan 2.0 en volgen we vier sporen:1. Bewoners: betrekken en direct betrokkenen zoveel mogelijk informeren; 2. Gebouwen: technische staat, plannen/ mogelijkheden voor verbetering; 3. Gebieden: warmtebehoefte nu en straks, mogelijke aanpak per gebied; 4. Infrastructuur: techniek, aanleg, kosten en keuzes warmtenet. Voor spoor 2 verzamelen we gegevens […]