Rapporten gebouwenonderzoek op te vragen

Acht gebouwen in het OHG zijn verkennend onderzocht op de mogelijkheden voor een duurzaam 55 graden warmtenet. Frederike Kuipers en Jeroen Tan presenteerden de resultaten van het gebouwenonderzoek in het energiecafé van 24 maart. Niet alle onderzochte gebouwen blijken nú al geschikt voor een duurzaam 55 graden warmtenet. Tussen de gebouwen, maar ook ín de […]

Energiecoach bespaaradvies

Energiecoaches: maak er gebruik van. Met kleine aanpassingen zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtband, waterbesparende douchekop, waterzijdig inregelen kun je veel energiekosten besparen. Vraag een energiecoach om gratis advies. En heb je hulp nodig bij de aanpassingen? Voor mensen met een laag inkomen is die hulp gratis, anderen betalen een klein bedrag op offertebasis. Voor meer informatie […]

Dossier ventileren

label milieu centraal ventileren

Veel VvE’s en woningcorporaties nemen maatregelen, of hebben daar plannen voor, om hun gebouwen beter te isoleren. Daardoor kunnen we energie besparen en het levert meer comfort op. En als we te zijner tijd zijn aangesloten op een warmtenet met een lagere temperatuur (bijvoorbeeld 55 graden in plaats van 80) is het nog belangrijker om […]

Dossier rookgaskanalen

entrepotbrug met schoorstenen

In de periode waarin veel nieuwbouw plaatsvond in het Oostelijk Havengebied – de jaren 1990 – zijn de kanalen voor aanvoer van lucht en afvoer van verbrandingsgassen afgestemd op de CV-ketels die toen gangbaar waren: VR-ketels. Deze kanalen zijn nu 20 tot 30 jaar oud. Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van een VvE geeft aan wanneer […]

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 15 jaar […]

Wat kun je zelf doen?

Energiebesparende tips voor OHG-woningen Op internet vind je veel algemene tips om in huis minder energie te gebruiken. Wat doen bewoners van het Oostelijk Havengebied, welke maatregelen hebben zij genomen in hun specifieke OHG-appartement. Niet alleen om minder energie te gebruiken, maar ook om de energie slimmer te gebruiken. Of, ook heel belangrijk, om slimmer […]

Rekeningen Vattenfall vergelijken

vattenfallcentrale

OHG-bewoners hebben al langer het idee dat zij met  stadsverwarming van Vattenfall duurder uit zijn dan met aardgas van Vattenfall. Wij hebben de twee jaarafrekeningen 2019 vergeleken. Rekening die gaan over nu dus, niet over de toekomstige stadsverwarming. Nu zijn de verschillen miniem. Wat uitmaakt is dat in de prijs voor het warmtenet onderhoud en […]

Interview met Marian Prins

Marian Prins

Als er één moment is om over te gaan op duurzame energie dan is het nu! Marian Prins is buurtbewoner en coördineert als projectleider de plannen van de Energiecommissie OHG voor de overgang van aardgas naar duurzame verwarming. Dat we van het aardgas af moeten is onvermijdelijk. En ja, dat is een enorme operatie. Dat […]