Update duurzaamheidsleningen en -subsidie

Uitbreiding duurzaamheidssubsidie
De landelijke subsidieregeling voor verduurzaming, de SVVE, wordt per 1 januari 2024 uitgebreid. De vier belangrijkste wijzigingen zijn:
 
1.    Uitbreiden van subsidie voor energieadviezen;
2.    Versoepelen van voorwaarden voor monumenten;
3.    Bonussubsidie voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen;
4.    Stimuleren van elektrisch rijden  

De wijziging van de subsidie-energieadviezen is interessant: toegevoegd is dat ook verduurzamingsonderzoek en procesbegeleiding (tot het offertetraject) gesubsidieerd kunnen worden. De subsidie gaat tot een bedrag van € 20.000 (bij gebouwen >30 woningen).

De subsidie op de laadinfrastructuur is eveneens uitgebreid. De subsidie voor advies, 75% van de advieskosten met een maximum van € 1500, bestond al. Toegevoegd is dat ook de realisatie van de basislaadinfrastructuur gesubsidieerd kan worden met € 100 per parkeerplaats. Zie de website van RVO.

Amsterdam stopt met korting op rentelening Nationaal Warmtefonds  

Slecht nieuws voor VvE’s in het OHG die op het punt staan hun verduurzamingsplannen ten uitvoer te brengen. De gemeente Amsterdam stopt met de korting van 1% op de rente van verduurzaamheidsleningen van het Nationaal Warmtefonds. De “pot” die beschikbaar was voor deze subsidie is op. De gemeente gaat nu inzetten op het Uitvoeringsplan Isolatieoffensief 2024-2026 waarbij VvE’s en corporatiewoningen met lage energielabels voorrang krijgen. Het bericht kwam net voor het verschijnen van deze nieuwsbrief binnen, meer informatie hebben we nog niet. Zie de website van de gemeente Amsterdam.

Zoeken op deze website