Amsterdams Coalitieakkoord over duurzaamheid

In het nieuwe coalitieakkoord van PvdA, Groen Links, D66 is een belangrijke paragraaf over duurzaamheid opgenomen. De route naar een klimaatneutrale stad krijgt verdere invulling met het bestrijden van energiearmoede, extra inzet op isolatiemaatregelen,  op duurzame warmtebronnen, windenergie, lokaal eigenaarschap, eisen aan bedrijven en aanpak van de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De paragraaf Duurzaamheid kunt […]

Cursus verduurzamen VvE

De gemeente Amsterdam wil VvE’s met kennis en informatie ondersteunen bij de energietransitie. Daarvoor is een cursus ontwikkeld van drie avonden. Na afloop hebben de cursisten kijk op het plan van aanpak voor de verduurzaming van hun eigen gebouw. In november is er een cursus speciaal voor de VvE’s in het OHG . De cursus […]

Infographic OHG Aardgasvrij

Waarom streven we naar een aardgasvrij Oostelijk Havengebied? In deze infographic vind je de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook hier te downloaden.

Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, oftewel CO2 -vrij. Hoe we daar komen wordt globaal beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie – de overgang naar andere energievoorziening –  vanaf 2030. De warmte komt dan niet meer van een installatie voor centrale verwarming, maar via een […]

55 Graden warmtenet KNSM-eiland

KNSM eiland vanuit de lucht

Amsterdam Energy City Lab en Waternet hebben het onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening op het KNSM-eiland afgerond. Zoals we voor de zomer al berichten: een warmtenet van 55 graden en waar nodig 70 graden blijkt de beste en duurzaamste optie. Lees het rapport hier.

Transitieplan gemeente Amsterdam

Kaart warmtetransitie Amsterdam-scaled-2560x1280

Lees hier op de website van de gemeente wat de plannen zijn voor de energietransitie van de gemeente Amsterdam. Het plan voor de warmtetransitie kun je via de website van de gemeente downloaden.

Biogas

biogasterminals 2

Biogas/biomassa/groen gas is gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen. Duurzaam gas. Onderstaand artikel is overgenomen van de website www.hieropgewekt.nl Het is misschien wel […]