Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, oftewel dat er dan geen uitstoot van CO2 meer zal zijn in de stad. Het plan is beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. We verwarmen ons huis dan bijvoorbeeld met de warmte van afvalwater. Of met zomerhitte. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie […]

Transitieplan gemeente Amsterdam

Kaart warmtetransitie Amsterdam-scaled-2560x1280

Lees hier op de website van de gemeente wat de plannen zijn voor de energietransitie van de gemeente Amsterdam. Het plan voor de warmtetransitie kun je via de website van de gemeente downloaden.

Aquathermie

Aquathermie Ketelhuis WG

Warmte uit afvalwaterwater van industrie of huishoudens of warm oppervlaktewater uit onze havens kan gebruikt worden voor het verwarmen van huizen. Dit wordt in Amsterdam op diverse plaatsen toegepast en zou voor het Oostelijk Havengebied een optie kunnen zijn. In een webinar van Pakhuis De zwijger (november 2020) werd ingegaan op het gebruik van aquathermie […]

Wat is geothermie?

Aardwarmte, geothermie

Aardwarmte uit de bodem wordt toegepast in gebieden waar men van diepe warmtelagen gebruik kan maken. Op 4 km diepte kan men water van 70-100 graden celsius oppompen. Ook in Amsterdam/Noord Holland wordt naar aardwarmte gezocht. In deze video wordt uitgelegd wat geothermie is.

Biogas

biogasterminals 2

Biogas/biomassa/groen gas is gas dat ontstaat uit vergisting van organisch materiaal zoals mest, afval, zeewier en zelfs brood. Biogasprojecten zie je meer in de provincie dan in de stedelijke omgeving, hoewel Amsterdam en Rotterdam ook een dergelijk “groen gas project” kennen. Klik hier voor meer informatie over biogas. De informatie komt van de website Hier […]

Meer weten over waterstof?

waterbellen

Waterstof is een licht, schoon gas dat verkregen wordt door elektrolyse. De productie is nu nog erg duur omdat er veel elektriciteit bij nodig is. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar waterstof is voorlopig vanwege de kosten nog niet geschikt voor huishoudens. Klik hier voor meer informatie over waterstof. De informatie komt van de […]