Succesvol Energiecafé Entrepot-buurt

Tijdens een geanimeerd Energiecafé voor de Entrepot-buurt op 27 november praatten zo’n 30 bewoners over de warmtetransitie in het Entrepot-gebied en wat daarvoor moet gebeuren. Veel VvE’s hebben al initiatieven genomen of maken plannen voor onderhoud en isolatie in hun gebouwen. Een groot deel van de Entrepotbuurt bestaat uit gebouwen die door architectenbureau Pro zijn […]

FlexCity

De FlexCity-pilot op Sporenburg is voortvarend van start gegaan op 7 november 2023 in de Steltloper. De pilot is bedoeld om te onderzoeken of de netwerkcongestie voorkomen kan worden doordat bewoners hun elektriciteitsverbruik afstemmen op de beschikbare capaciteit van het net. Inmiddels hebben zo’n honderd bewoners van Sporenburg (20%) zich aangemeld om mee te gaan […]

Voortgang warmtewet

aanleg warmtenet bestaande wijk

De energietransitie vraagt nieuwe wetgeving over de warmtevoorziening in Nederland. De voorstellen roepen veel discussie op en de Wet laat dan ook op zich wachten. Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer op 6 juli geïnformeerd over de voortgang van het Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening. In de brief schrijft hij hoe publiek eigendom […]

Transitieplan gemeente Amsterdam

Kaart warmtetransitie Amsterdam-scaled-2560x1280

Lees hier op de website van de gemeente wat de plannen zijn voor de energietransitie van de gemeente Amsterdam. Het plan voor de warmtetransitie kun je via de website van de gemeente downloaden.

Amsterdams Coalitieakkoord over duurzaamheid

In het nieuwe coalitieakkoord van PvdA, Groen Links, D66 is een belangrijke paragraaf over duurzaamheid opgenomen. De route naar een klimaatneutrale stad krijgt verdere invulling met het bestrijden van energiearmoede, extra inzet op isolatiemaatregelen,  op duurzame warmtebronnen, windenergie, lokaal eigenaarschap, eisen aan bedrijven en aanpak van de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De paragraaf Duurzaamheid kunt […]

Excursie Cruquius

Cruquius in de winter

Presentaties Energiecafé Warmtevoorziening en duurzaam bouwen Cruquius 22 juni 2022 Het energiecafé in juni 2022 vond plaats bij Architectenbureau LEVS. RoyVuulink Van Warm Cruquius liet ons de WKO-installatie van gebouw De Bocht zienen vertelde hoe deze werkte. We hoorden hoe eigendom, beheer en exploitatiegeregeld zijn. Adriaan Mout van LEVS ging in op het thema “duurzaamheid […]

Infographic OHG Aardgasvrij

Waarom streven we naar een aardgasvrij Oostelijk Havengebied? In deze infographic vind je de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook hier te downloaden.

Energietransitie

De gemeente Amsterdam beschrijft in haar Warmtevisie globaal hoe ze de woningen in 2040 energieneutraal wil laten verwarmen. In het Oostelijk Havengebied (OHG) start die overgang naar een andere energievoorziening vanaf 2030. Hóe de gemeente die transitie per wijk wil uitwerken gaat ze beschrijven in een Wijkuitvoeringsplan (WUP). De energietransitie is meer dan een technische operatie, […]

Cursus verduurzamen VvE

De gemeente Amsterdam wil VvE’s met kennis en informatie ondersteunen bij de energietransitie. Daarvoor is een cursus ontwikkeld van drie avonden. Na afloop hebben de cursisten kijk op het plan van aanpak voor de verduurzaming van hun eigen gebouw. In november 2022 is er een cursus speciaal voor de VvE’s in het OHG georganiseerd. De […]

Isoleren van dak, vloer, ramen en spouw

Dakisolatie Het dak is een belangrijke plek waar warmte weglekt. Niet alleen omdat het een groot oppervlak betreft, maar ook omdat warmte opstijgt. Dakisolatie is dan ook een slimme manier om een gebouw of woning duurzamer te maken en op verwarmingskosten te besparen. En dat is nog maar het begin van de voordelen van een […]

Zoeken op deze website