Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, dwz dat er dan geen uitstoot van CO2 meer zal zijn in de stad. Het plan is beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. We verwarmen ons huis dan bijvoorbeeld met de warmte van afvalwater. Of met zomerhitte. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie […]