Zonne-energie

Heb je ook plannen voor zonnepanelen? Zonnepanelen zijn populair. Toch is in het Oostelijk Havengebied nog geen 10% van de geschikte daken bedekt met panelen. Terwijl we met gebruik van de beschikbare daken in onze buurt 70% van het (huidige) elektragebruik uit zonne-energie kúnnen halen. 70%! Hier valt dus nog veel winst te behalen.Hoe kun […]

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 20 jaar […]

Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, oftewel dat er dan geen uitstoot van CO2 meer zal zijn in de stad. Het plan is beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. We verwarmen ons huis dan bijvoorbeeld met de warmte van afvalwater. Of met zomerhitte. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie […]