Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, oftewel CO2 -vrij. Hoe we daar komen wordt globaal beschreven in wat kortweg genoemd wordt: De Warmtevisie. In het Oostelijk Havengebied start de energietransitie – de overgang naar andere energievoorziening –  vanaf 2030. De warmte komt dan niet meer van een installatie voor centrale verwarming, maar via een […]

Aardgasvrij

Is jouw huis een van die 4000 woningen (of woonboten of gebouwen) in het OHG die verwarmd worden door aardgas? Nederland stopt met aardgas, omdat het een fossiele brandstof is. Dat is opgenomen in het Klimaatakkoord en gemeenten hebben de taak kregen die afspraak uit te voeren. Je krijgt dus over 10 tot 15 jaar […]

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn populair. In onze wijk zouden we met gebruik van alle beschikbare daken 70% van het (huidige) elektragebruik uit zonne-energie kúnnen halen. 70%! Hier valt veel winst te behalen, want nog geen 20% van de daken wordt op dit moment gebruikt. Op de website van het Amsterdam Energy City Lab kun je per buurt […]