Warmtetransitie: Fors minder CO2-uitstoot bij warmtenet van 55 graden

KNSM-eiland vanaf de verbindingsdam

Pas je op het KNSM-eiland aquathermie toe in combinatie met warmtepompen die tot 55 0 C verwarmen dan is  de CO2 -reductie  aanzienlijk hoger dan bij aquathermie en een collectief warmtenet van 700 C.  Tot deze conclusie komt het Amsterdam Energy City lab (AECL) en Waternet die onderzoek voor de warmtetransitie hebben gedaan op het […]

Energiecommissie OHG

luchtfoto OHG Borneo-eiland

DUURZAAM • BETAALBAAR • ZEKER • COMFORTABEL • FINANCIERBAAR Staan klimaat en duurzaamheid hoog op je agenda? Misschien wil je ook in je buurt aan de slag, we kunnen het immers ook samen doen. Onze huizen van het gas afkoppelen en duurzame energiebronnen gaan gebruiken voor verwarming en elektriciteit. Er zijn alternatieven genoeg. Daarvoor hebben […]

Interview met Marian Prins

Marian Prins

Als er één moment is om over te gaan op duurzame energie dan is het nu! Marian Prins is buurtbewoner en coördineert als projectleider de plannen van de Energiecommissie OHG voor de overgang van aardgas naar duurzame verwarming. Dat we van het aardgas af moeten is onvermijdelijk. En ja, dat is een enorme operatie. Dat […]

Projectplan 2.0

luchtfoto OHG - Bert Benschop

We hebben het Projectplan 2.0 (PDF)  besproken met de gemeente met positief resultaat. Onze plannen tot eind 2021: • We gaan bewoners, bedrijven, jongeren, VvE’s en andere eigenaren informeren en betrekken. Naast nieuwsbrieven, webinars en weer een (papieren) krant ook bijeenkomsten en een festival. • We laten de technische mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart brengen […]

2500 m2 zonnepanelen op Brazilië

Brazilie

Op de Oostelijke Handelskade is ook winkelcentrum Brazilië gevestigd. Amsterdam Energy City Lab heeft berekend dat 2500 M2 van het dak geschikt is voor zonnepanelen. Zo’n zonnedak zou 733 MWh opleveren, gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 250 families. De Energiecommissie is in gesprek met de beheerder en de winkeliers, die belangstelling tonen. De eigenaar, het […]

Hoeveel energie wekken we eigenlijk op in het OHG?

zonnepanelen op de Entrepotbrugflat

Energietransitie Op weg naar een duurzame buurt. Het AECL maakt het mogelijk bij te houden hoeveel energie er in het OHG wordt opgewekt en hoeveel er wordt gebruikt. Het lab heeft een wijk-energie-monitor ontwikkeld waarmee het per buurt het elektriciteitsverbruik berekent en samenbrengt met de opwekking van zonne-energie. Deze link ‘live gevisualiseerd’ brengt je op de site […]