Zonne-energie

Heb je ook plannen voor zonnepanelen? Zonnepanelen zijn populair. Toch is in het OHG nog geen 10% van de geschikte daken bedekt met panelen. Terwijl het OHG 70 % van zijn (huidige) elektragebruik uit zonne-energie zou kúnnen halen. 70 % ! Hier valt dus nog veel winst te behalen.Hoe kun je zelf actie ondernemen? Buurtgenoten […]

Brandbrief aan De Key over zonnepanelen

tijdelijke thumbnail

Vier jaar geleden drukte Key-bestuurder Leon Bobbe op een knop om 250 zonnepanelen in werking te zetten op de daken van gebouwen in Entrepot-West. Het begin van drie tranches van uiteindelijk 750 zonnepanelen, allemaal op initiatief van en beheerd en bekostigd (via de zogeheten postcoderoosregeling) door bewoners zelf. Het kost woningbouwvereniging De Key niets. Om […]

Zon op Brazilië

tijdelijke thumbnail

Is het je al eens opgevallen? Winkelcentrum Brazilië heeft een prachtig dak voor zonnepanelen. Amsterdam Energy City Lab heeft uitgerekend dat er 2.500 m² geschikt oppervlak beschikbaar is. Zo’n zonnedak zou 733 MWh opleveren, gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 250 families. Samen met de Energiecommissie OHG is het Lab in gesprek gegaan met de beheerder, de […]