FlexCity: schot in de roos

FlexCity onderzoekt hoe bewoners het elektriciteitsnetwerk op Sporenburg optimaal kunnen benutten. Voor meer informatie over het project klik hier. Ook tijdens de tweede bijeenkomst, op 27 februari, bleek dit initiatief een schot in de roos getuige de vele aanmeldingen. Aanmelden kan overigens nog steeds. Klik hier voor een filmpje over deze pilot. De presentatie van […]

zonnepanelen Architectenbuurt

De VvE Dick Greinerstraat 3-135 in de Architectenbuurt heeft aan energiecoöperatie Zuiderlicht gevraagd een haalbaarheidsplan voor zonnepanelen op te stellen. Dit is gebeurd in overleg met woningcorporatie Lieven de Key, de eigenaar van de huurwoningen in het blok. Bij de ALV in februari worden de resultaten gepresenteerd en afspraken gemaakt voor een informatiebijeenkomst voor alle […]

FlexCity

De FlexCity-pilot op Sporenburg is voortvarend van start gegaan op 7 november 2023 in de Steltloper. De pilot is bedoeld om te onderzoeken of de netwerkcongestie voorkomen kan worden doordat bewoners hun elektriciteitsverbruik afstemmen op de beschikbare capaciteit van het net. Inmiddels hebben zo’n honderd bewoners van Sporenburg (20%) zich aangemeld om mee te gaan […]

Energiecafe: laadpunten in VvE-garages

Energiecafe: Laadpunten splijtzwam of zegen? Laadoplossingen in VvE-garages Onder deze titel organiseerde de Energiecommissie OHG op 20 februari een energiecafé in het Shaffyhuis. Bijna 60 mensen luisterden naar de presentaties van experts en ervaringsdeskundigen uit onze eigen buurt. Lees hier de presentatie van Ronald Steinmetz van het VvE Laadloket: Laadoplossingen in VvE-parkeergarages Lees hier de […]

Zonnepanelen in de Architectenbuurt

achitektenbuurt met oude boom

Eindelijk zonnig nieuws voor VvE’s in de Architectenbuurt. Woonstichting Lieven De Key is nu bereid mee te werken aan het plaatsen van zonnepanelen. Twee VvE’s hebben al initiatieven genomen. Meer weten? Wend je tot de Key-contactpersoon voor dit gebied: gerry.vantwout@lievendekey.nl. Ook het Amsterdam Energy City Lab, waarmee de Energiecommissie nauw samenwerkt om het aandeel zonnepanelen […]

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn populair. In onze wijk zouden we met gebruik van alle beschikbare daken 70% van het (huidige) elektragebruik uit zonne-energie kúnnen halen. Zonne-energie speelt een cruciale rol in de overgang naar volledig duurzaam energieverbruik, omdat de behoefte aan elektriciteit sterkt gaat toenemen. Een duurzaam warmtenet vraagt veel duurzaam opgewekte elektriciteit, nodig voor warmtepompen, transport […]

2500 m2 zonnepanelen op Brazilië

Brazilie

Op de Oostelijke Handelskade is ook winkelcentrum Brazilië gevestigd. Amsterdam Energy City Lab (AECL) heeft berekend dat 2500 M2 van het dak geschikt is voor zonnepanelen. Zo’n zonnedak zou 733 MWh opleveren, gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 250 families. De Energiecommissie heeft eerst gesproken met de beheerder en de winkeliers, die belangstelling tonen. In november […]

Opslag duurzame elektriciteit Pacman

Verhuurder Bouwinvest heeft in de grote garage van gebouw Pacman op Borneo-eiland een batterij geplaatst. De zogeheten Powercube wordt overdag opgeladen met opgewekte zonne-energie en ’s nachts als het flink waait, met windenergie. De opgeslagen energie wordt vervolgens ingezet voor de gemeenschappelijke ruimtes en de parkeergarage. Hierdoor wordt het normale elektriciteitsnet niet overbelast. Dat maakt […]

Capaciteit elektriciteitsnet OHG

Hoe zit het met de ruimte op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld voor laadpunten in de VvE-garages? Liander bevestigt dat er in bepaalde delen van de stad een tekort is aan transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. In onze buurt geldt dat voor het KNSM-eiland en het Java-eiland. Wel mogelijk zijn zogenaamde kleinverbruik-aansluitingen: t/m 3 maal 80 ampère. Dit […]

Hoeveel energie wekken we eigenlijk op in het OHG?

zonnepanelen op de Entrepotbrugflat

Energietransitie Op weg naar een duurzame buurt. Het AECL maakt het mogelijk bij te houden hoeveel energie er in het OHG wordt opgewekt en hoeveel er wordt gebruikt. Het lab heeft een wijk-energie-monitor ontwikkeld waarmee het per buurt het elektriciteitsverbruik berekent en samenbrengt met de opwekking van zonne-energie. Deze link ‘live gevisualiseerd’ brengt je op de site […]

Zoeken op deze website