Belangrijke documenten

Bedrijfsplan 

Als je, zoals wij, geld wilt lenen, dan wil iedereen natuurlijk wel weten hoe je dat geld denkt terug te betalen op het moment dat de termijn van de lening afloopt. Een gedegen bedrijfsplan waarin dat precies uit de doeken wordt gedaan is een voorwaarde om in gesprek te gaan, vooral voor een bank. Het bedrijfsplan biedt inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Stichting de Eester voor een langdurige periode en het toont heel precies hoe de stichting aan haar verplichtingen denkt te voldoen.  

Download hier het bedrijfsplan  

Aankoopbrochure  

Voor iedereen die meer wil weten over de Eester, buurtcoöperatie de Eester, de gebruikers en de activiteiten is een aankoopbrochure gemaakt. De brochure schetst de ontstaansgeschiedenis van het bewonersinitiatief en de betekenis van de Eester voor de buurt. In het kort wordt ook de wijze van financiering uit de doeken gedaan en alle relevante vragen worden van een antwoord voorzien.  

Download hier de aankoopbrochure  

Obligatiereglement  

Obligaties verkopen is een uiterst serieuze zaak. Het gaat om geld en met elke Eester-obligatiehouder gaan we een verplichting aan. Wat daar allemaal bij komt kijken moet goed worden vastgelegd. Daarvoor dient het obligatiereglement, waarin alles precies wordt geformuleerd en vastgelegd, zodat daar later geen onduidelijkheid over kan ontstaan.  

Download hier het obligatiereglement   

Samenvatting resultaten buurtenquête 

Vanaf eind december 2021 tot begin april 2022 hebben we buurtgenoten gevraagd een enquête in te vullen met vragen over de bekendheid met buurtruimte de Eester en om te peilen of mensen bereid zijn om Eester-obligaties aan te schaffen of eventueel met een donatie de aankoop mede mogelijk te maken. De respons was groot, alsmede de bereidheid om financieel bij te dragen, of door Eester-obligaties, of door een gift.  

Download hier de samenvatting  

Statuten Stichting de Eester 

Voor de aankoop van buurtcentrum de Eester heeft de buurtcoöperatie een aparte de stichting opgericht om de verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk geschieden te houden van de vastgoedverplichtingen. Zo’n scheiding van verantwoordelijkheden en verplichtingen is een veel gevolgde formule bij vergelijkbare projecten. Hoe alles is geregeld kan je lezen in de statuten van de stichting. 

Download hier de statuten  

Taxatierapport   

Het idee om buurtruimte de Eester te kopen werd geboren toen in maart 2021 het taxatierapport ter beschikking kwam. De waarde van de ruimte werd toen vastgesteld op 370.000 euro, waarbij dan nog wel alle verwervingskosten moeten worden opgeteld. Dat taxatierapport vormde het uitgangspunt voor het opstellen van het bedrijfsplan.  

Download hier het taxatierapport 

Eesterkrant & flyers

Ben je net zo enthousiast als wij? Wil je meewerken om de campagne tot een succes te maken? Help ons mee om flyers te verspreidden in de buurt en hang de poster (achterkant van de Eesterkrant) op je raam.

Alle steun is welkom. Mail naar: aankoop@buurtcooperatieohg.nl 

Zoeken op deze website