Telefooncirkel

Bij de telefooncirkel van het Oostelijk Havengebied bellen buurtgenoten elkaar iedere morgen, tussen 9 en 10 uur via een vaste volgorde, om te checken of het goed gaat. Als iemand niet opneemt, komt de BuurtBel in actie. Die bellen bijvoorbeeld met buren, de familie, de huisarts óf we gaan langs. Wil je ook meedoen? Neem […]

Marije & de BuurtBel

Marije BuurtBel

Bij de Eester zorgt & helpt zetten bewoners zich in voor verbinding en saamhorigheid in de buurt. Denk aan Taalhulp, de Telefooncirkel en de BuurtBel. De Eester BuurtBel koppelt buren aan elkaar voor burenhulp; regelmatig even bellen, een wandeling maken, boodschappen doen, klusjes in en rond het huis. Ook als je professionele zorg nodig hebt, […]