OHG 2025

Er is in Amsterdam grote bestuurlijke behoefte om de ontwikkeling van stedelijke gebieden in samenspraak, of zelfs in een vorm van co-creatie te doen met bewoners. De invulling daarvan hangt nu in hoge mate af van toevallige omstandigheden. Soms is een concrete gebeurtenis in een buurt aanleiding tot een co-creatie proces. In het OHG worden er vele initiatieven van bewoners geboren en ontwikkeld en in 2017 zijn losse ideeën bij bewoners opgehaald voor het gemeentelijke gebiedsplan. Er is geen toekomstplan voor de buurt, er is geen samenhang tussen de ideeën.

De Buurtcoöperatie OHG heeft daarom het idee opgevat om een gemeenschappelijk toekomstbeeld voor de buurt te gaan ontwikkelen met bewoners en ondernemers. Hoe zou het leven, de buurt, de bevolkings-samenstelling, het voorzieningenniveau en de milieukwaliteit er op een wat langere termijn uit moeten zien? Kunnen we onze plannen en ideeën inbedden in een soort collectieve horizon waarvan bewoners zeggen: “dat is waar we aan gaan werken, dat is ons programma, ons gezamenlijk streven”?

Met een grote groep bewoners en ondernemers willen we komende 15 maanden gaan nadenken over de toekomst van de buurt. Hoe willen we dat OHG zich gaat ontwikkelen, wat vinden we als bewoners belangrijk?

Marijke Krabbenbos is de projectleider van dit project. Lees hier de opzet van het proces: voorstel-toekomstplan-OHG.

Op 12 maart 2018 is het denkproces gestart met een kick-off.
Op 12 april was de tweede bijeenkomst.

Zin om mee te doen? We zoeken meedenkers, gespreksleiders en heel veel bewoners met een mening over de buurt. Loop binnen in De Eester of mail Marijke.