Contactinformatie:

Projectleiding Warmte:
Marian Prins
energie@
buurtcooperatieohg.nl

Projectleiding Zon:
Hugo Niesing
h.niesing@resourcefully.nl

Contactadres :
De Eester,
C. van Eesterenlaan 266,
1019 JR Amsterdam

De ENERGIECOMMISSIE OHG is een platform van actieve bewoners in het Oostelijk Havengebied.

Ons doel:
• Uitzoeken hoe we kunnen overgaan naar schone vormen van energie(opwekking).
• Mensen in de wijk een stem geven in de komende energietransitie.
• Bewoners en VvE’s adviseren, ondersteunen bij het realiseren en implementeren van maatregelen en bij het aanvragen van subsidies.

Hoe werken we:   Lees verder ……..

Energietransitie

Amsterdam heeft als ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. De energietransitie in het Oostelijk Havengebied start officieel vanaf 2030. Het plan is dat het OHG aangesloten wordt op de warmtenetten, die er voor een deel al liggen. Tegelijkertijd houdt de gemeente opties open voor andere initiatieven. En dat is waar de Energiecommissie zich mee bezighoudt.
Lees verder ……..

Haalbaarheidsstudie warmte

In het OHG zijn nu nog 4.000 woningen, woonschepen en bedrijven aangesloten op het aardgasnet. Wat is straks het beste, meest duurzame alternatief voor de warmtevoorziening in het Oostelijk Havengebied? Zonne-energie, aquathermie of andere bronnen, technieken en/of combinaties?

De Energiecommissie wil in 2021 onderzoek laten doen naar de mogelijkheden met als uitgangspunt: een nieuwe energievoorziening moet duurzaam, betaalbaar, zeker, comfortabel en financierbaar zijn.
Lees verder ……..

  • Potentieel aan zonnepanelen in het Oostelijk Havengebied.
    Rood: niet geschikt voor panelen – Groen: zeer geschikt voor panelen – Blauw: redelijk geschikt

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn populair. Toch is in het OHG nog geen 10% van de daken bedekt met panelen, zoals het kaartje hierboven laat zien. De projectleider van de Werkgroep Zon, Hugo Niesing, berekende dat het OHG 70% van zijn elektragebruik uit zonne-energie zou kúnnen halen. Hier valt dus nog veel winst te behalen.
Lees verder ……..