Uitslag woonenquête

In de afgelopen maanden heeft OIS in opdracht van De Eester onderzoek gedaan naar de belangstelling voor een collectieve woonvorm in het Oostelijk Havengebied. Niet minder dan 524 mensen hebben de enquête ingevuld! En 90% vindt een collectieve woonvorm een goed idee. Wilt u het hele onderzoek lezen dat kan! Klik hier

Zoeken op deze website