Zo werkt het met klussen

Iedereen uit het Oostelijk Havengebied is welkom met zijn of haar klusvragen. We bieden het klussen gratis aan, als hulp van buur tot buur. Net als bij de andere hulpvragen. De klusser is dus een handige buurtbewoner die jou graag uit de brand helpt.

De onkosten die de klusser maakt, moeten wel worden vergoed door de hulpvrager. Denk aan materiaalkosten en eventuele parkeer- en benzinekosten. Daarbij kost:

  • het gebruik van een elektrisch apparaat 2 euro en
  • het boren van een gat, inclusief plug en schroef, 1 euro (met een maximum van 5 euro).
  • Overige onkosten worden vergoed al naar gelang de kosten die worden gemaakt.

De klus (of klussen) mogen niet langer dan 2 uur duren. Deze tijd is inclusief de kennismaking en een kopje koffie. Het gaat om klussen die je aan een buurvrouw of buurman zou vragen, om kleine klusjes dus. Denk aan:

  • het ophangen van een schilderij of een plank,
  • het indraaien van een lamp,
  • een vervangen van een leertje in de kraan,
  • het in elkaar zetten van een kastje of
  • het verstellen van een scharnier.

De klussers helpen niet bij ingewikkelde, grotere klussen waar professionele kennis voor nodig is.

Er gaat altijd een coördinator van de BuurtBel (Lennie of Ditte) mee bij de kennismaking tussen hulpvrager en klusser. Gezamenlijk bepalen we welke klus(sen) kunnen worden opgepakt binnen de beschikbare tijd. Dit bevestigen we in een mail.

Voor klussen die langer duren dan 2 uur bemiddelen we niet, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om er toch buren voor in te schakelen. We kunnen dan proberen meerdere klussers te verbinden aan een klus of gaan op zoek naar een andere oplossing.

Zoeken op deze website