Subsidieregeling verduurzaming voor VvE’s (SVVE)

Op 17 januari was er een webinar ‘Subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars’. Het webinar kun je hier terugkijken. In de link Presentaties vind je de presentaties die tijdens het webinar zijn getoond.

Wil je gebruik maken van de SVVE?
Wil je subsidie aanvragen middels de SVVE maar twijfel je over de mogelijkheden voor jouw situatie? Mail dan (zie onder)  en geef aan dat je een telefonische afspraak wilt maken met een van de adviseurs. SVVE plant dan een adviesgesprek in. 

Antwoorden veelgestelde vragen

 • Kan je meerdere malen subsidie aanvragen? Als je de SVVE vaker aanvraagt, wordt dan het maximumbedrag per woning over die aanvragen verdeeld?
  Het is mogelijk om meerdere keren subsidie aan te vragen, maar dit moet dan voor verschillende hoofdmaatregelen zijn. U krijgt namelijk maar één keer subsidie per hoofdmaatregel. De hoofdmaatregelen zijn: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, vloer-/bodemisolatie, dak-/zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en centrale aansluiting warmtenet. Indien u voor één hoofdmaatregel subsidie aanvraagt, ontvangt u de helft van het subsidiebedrag. Als u binnen 2 jaar na toekenning van deze subsidie een aanvraag doet voor een tweede hoofdmaatregel ontvangt u voor beide het reguliere bedrag. Indien u meerdere aanvragen indient, worden de subsidiebedragen bij elkaar geteld en gecontroleerd op het maximum bedrag per VvE én per woning.
   
 • Hoe vraag je subsidie aan? Is daar één formulier voor en kun je daar hulp voor krijgen? Hoe bereik ik de SVVE Helpdesk?
  U vraagt SVVE-subsidie uitsluitend online aan via de link op rvo.nl/svve. Voor alle informatie over het aanvraagproces zie: SVVE: aanvraagproces (rvo.nl). U kunt de helpdesk bereiken door een mail te sturen naar svve@rvo.nl
   
 • Kan de SVVE ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd? M.a.w. als een project al vorig jaar is gestart en nog doorloopt tot in 2023.
  Het is niet mogelijk om achteraf subsidie aan te vragen bij de SVVE. U dient uw aanvraag in voordat u de isolatiewerkzaamheden laat uitvoeren.
   
 • Is de SVVE ook voor VvE’s bestaande uit woningen met winkels in de onderbouw en een deels semiopenbare parkeergarage in de kelder?
  De SVVE is alleen bestemd voor bestaande woningen. Andere ruimtes (objecten met een andere functie dan “wonen”) zoals winkels, kantoren en garages, etc. vallen niet onder de regeling. Deze oppervlakten worden niet meegerekend in uw aanvraag.

Mag je ook SVVE subsidie voor het energieadvies aanvragen als de gemeente het advies ook subsidieert of aanbiedt? Mag er gestapeld worden?
U kunt alleen subsidie aanvragen voor een energieadvies (eventueel met procesbegeleiding en/of DMJOP) indien er geen subsidie is ontvangen vanuit een andere instantie (zoals een gemeente of provincie). De aanvraag voor procesbegeleiding en/of een DMJOP moet altijd gekoppeld zijn aan en tegelijk ingediend worden met een energieadvies waarvoor nog niet eerder subsidie is ontvangen.

 • Is een energieadvies verplicht voor de aanvraag van subsidie voor duurzaamheidsingrepen en mag dat advies dan niet ouder dan 2 jaar zijn?
  Een energieadvies is geen verplichting voor het aanvragen van subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. Dit zijn twee losstaande subsidies die beide onder de regeling SVVE vallen. Om subsidie te ontvangen voor een energieadvies mag deze niet ouder zijn dan 2 jaar (gerekend vanaf het moment van indienen).
   
 • Voor de aanvraag bij een gemengde VvE (verhuurders en eigenaren) is een staatssteunverklaring nodig, de AGVV of een de-minimisverklaring.  Heeft de AGVV de voorkeur of is dat aan de verhuurder
  Subsidie voor SVVE wordt verstrekt voor het aandeel koopwoningen en het aandeel huurwoningen binnen de vereniging. De subsidie die wordt verstrekt voor het aandeel huurwoningen kan staatsteun bevatten. Om die reden dient u per verhuurder een staatsteunverklaring mee te sturen. Bij aanvragen onder € 25.000,- is dat een de-minimisverklaring per verhuurder, bij aanvragen boven € 25.000,- een algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) per verhuurder.
   
 • Wij hebben een paar jaar geleden al subsidie gehad voor 2 maatregelen t.w. dakisolatie en spouwisolatie. We willen nu de puien aanpakken. Tellen de voorgaande maatregelen niet meer mee?
  Dat klopt. Die maatregelen tellen niet meer mee. Indien u nu voor één hoofdmaatregel subsidie aanvraagt ontvangt u de helft van het subsidiebedrag.
   
 • Wordt de 30% subsidie vergeven op het totaalbedrag (incl. BTW) of op het excl. BTW bedrag?
  De genoemde 30% is een indicatie op basis van een gemiddelde investering incl. BTW. Per maatregel is daarom een vast bedrag per m2 vastgesteld. Indien er voor één hoofdmaatregel subsidie wordt aangevraagd ontvangt u de helft van dat bedrag.

Heb je nog andere vragen?

Heb je vragen over het webinar of over de SVVE? Mail via svve@rvo.nl. Meer informatie lees je op rvo.nl/svve.

Zoeken op deze website