Plant een boom in november

Bomen halen CO2 uit de lucht, geven ons daar zuurstof voor terug, zorgen voor verkoeling, en nog veel meer.

Wist je dat een boom onder de grond net zo hard groeit als boven de grond? En wist je dat bomen voor elkaar zorgen? Bomen die veel zonlicht vangen en daardoor veel voedingsstoffen kunnen aanmaken, delen hun voedingsstoffen met kleinere bomen. Ook komt het voor dat een boom die bijvoorbeeld door de bliksem is getroffen nog honderden jaren in leven wordt gehouden door zijn soortgenoten.

Bomen werken ondergronds samen met de schimmels die daar huizen. De wortels van de boom voeren suikers aan die de schimmels nodig hebben om te groeien. En de schimmels voeden de boom met bodemmineralen.

Bomen in het bos gebruiken die schimmelnetwerken om met elkaar te communiceren. Zo waarschuwen ze elkaar voor insecten of ziektes en leren ze van elkaar hoe ze zich kunnen verweren.

Bomen zorgen voor hun soortgenoten, maar als het nodig is zorgen ze ook voor andere bomen die in hun buurt staan. En sommige bomen doen het gewoon liever helemaal zelf, en houden andere bomen op afstand.

Elke muur verdient een struik

Struiken of heesters warmen minder op dan een stenen muur. Ze zorgen dus voor verkoeling. Het voordeel van een struik of heester is, dat je ze overal kunt plaatsen omdat ze niet zo diep wortelen als een boom. Kies wel de juiste soort, want het is wel belangrijk dat ze tegen de zon, of de schaduw, of de wind kunnen. En plaats een inheemse soort, dan hebben de vogels of andere gevleugelde vriendjes er ook wat aan…

Waar komen de 15 bomen die de gemeente extra gaat plaatsen in het kader van November Boomplantmaand?

We hebben een aantal plaatsen voorgesteld. De gemeente is nu aan het kijken of daar wel bomen kunnen komen (liggen er kabels of leidingen, komt de verkeersveiligheid in het gedrang, welke bomen zijn geschikt voor die plek etc.)

Zodra we meer weten, komen we er op terug.

Zoeken op deze website