HAALBAARHEIDSONDERZOEK VvE’S

Haalbaarheidsonderzoek

• Schouw (energetisch, bouwkundig, architectonisch, staat van het gebouw in kaart)

• Technische mogelijkheden voor verduurzaming; isolatie- ventilatie en opwekken van energie en van het gas af gaan.

• Financiële doorrekening van effect 3 verduurzamingsscenario’s + varianten aardgasvrij, op woonlastenniveau per breukdeel (op basis van kosten noodzakelijke ingrepen, reserves, subsidies, leningen)

Bewoners bijeenkomst

  • bespreking van de uitkomsten + inventarisatie klachten en wensen van alle leden

Proces

  • Aanleveren alle gevraagde gegevens door de vve
  • Intake gesprek met bestuur- actieve leden- beheerder groot eigenaar – huurders(vertegenwoordiging)
  • Schouw en haalbaarheidsonderzoek
  • Bespreken uitkomsten met de deelnemers van het intakegesprek (2)
  • Informatiebijeenkomst waarvoor alle bewoners uitgenodigd worden.

a) Toelichting op de uitkomsten van het onderzoek aan alle bewoners

b) Inventarisatie van klachten en wensen

c) Basis voor een besluit over scenario en vervolgstap

Zoeken op deze website