Cursus Amsterdam VvE

Mimi Slauerhoff presenteerde tijdens het energiecafé hoe de gemeente Amsterdam VvE’s met kennis en informatie wil ondersteunen bij de energietransitie. Daarvoor is een cursus ontwikkeld van drie avonden. Na afloop hebben de cursisten kijk op het plan van aanpak voor de energietransitie van hun eigen gebouw.

Als er voldoende belangstelling is (19 VvE’s) kan er een cursus speciaal voor de VvE’s in het OHG georganiseerd worden. Al onze gebouwen zijn min of meer in dezelfde tijd gebouwd en daar kan dan op worden ingezoomd. Lees hieronder over wat je van de cursus mag verwachten. Belangstelling voor dit initiatief? Laat dat weten via energie@buurtcooperatieohg.nl onder vermelding “cursus verduurzamen gebouwen”.

Eerste deel:

 1. Waarom moeten we energie besparen en denken in kansen.   Aanpak (op VvE-niveau): trias energetica: energievraag beperken, isoleren; energie duurzaam opwekken; efficiënt omgaan met de beschikbare energiebron; voorbeelden
 2. Denken in kansen; welke kansen zijn er
 3. Samen een plan maken (VvE-niveau):
 4. Hoe staat het gebouw ervoor
 5. Wat stroomt erdoorheen (heel goed plaatje: waar verliest je gebouw warmte)
 6. Hoe wordt dat minder
 7. Hoe kunnen we het betalen

Hoe zoek je dat allemaal uit; waar moet je aan denken; wat heb je daarvoor nodig; waar kun je dat vinden. Niet alleen korte termijn, ook lange termijn

Tweede deel:

 1. Waar loop je juridisch tegen aan
 2. Hoe krijg je de VvE-leden mee
 3. Het proces + dont’s
 4. Voordelen voor VvE’s bij verduurzaming
 5. Wat kost het en hoe betalen we het; aan welke knoppen kun je draaien; businesscase maken; instandhouding versus verbetering; scenario’s en doorrekening ervan

Derde deel:

 1. Voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen bij VvE’s; voor- en nadelen
 2. Energiebronnen nu en straks; efficiency van diverse energiebronnen; waarom geen waterstof; ruimtebeslag van diverse energiebronnen
 3. Energiemix nu en straks
 4. Hoge-, midden-, lage-temperatuur-warmtenet
 5. Potentiële warmtebronnen Amsterdam
 6. Waarom nu?
 7. Zonnepanelen complete sub-cursus; combinatie PV’s, blauwgroen dak

Zoeken op deze website