Aanpak ‘van het gas af’

Het Projectplan 2.0 waarover we in februari schreven, is klaar. We gaan dit plan met de gemeente bespreken en vragen dan subsidie aan. De komende maanden werken we langs vier sporen:
1. Bewoners: betrekken en direct betrokkenen zoveel mogelijk informeren;
2. Gebouwen: technische staat, plannen/ mogelijkheden voor verbetering;
3. Gebieden: warmtebehoefte nu en straks, mogelijke aanpak per gebied;
4. Infrastructuur: techniek, aanleg, kosten en keuzes warmtenet.

Voor spoor 2 verzamelen we gegevens van een groot aantal gebouwen in de vier gebieden waar met gas wordt verwarmd. We doen dit samen met VvE’s, huurderscommissies, verhuurders en beheerders. Tegelijk werken we met Amsterdam Energy City Lab en Waternet verder aan de sporen 3 en 4. En voor spoor 1 hebben we bijvoorbeeld deze nieuwsbrief, webinars en straks hopelijk weer live bijeenkomsten.
Na deze fase waarin we zelf gegevens verzamelen, willen we subsidie aanvragen voor het technische en financiële haalbaarheidsonderzoek. Het projectplan en het verslag van de verkenningsfase kunt u hier inzien.

Zoeken op deze website