Zorgzame bureneconomie

In Amsterdam wonen tal van gedreven, actieve burgers die zich verenigen in gemeenschapsinitiatieven en buurtcooperaties. Ze brengen een organisatiemodel en narratief in praktijk wat wij de commons noemen. Deze commons-praktijken vormen samen het domein van onze economie en samenleving waarin burgers gezamenlijk zorg dragen voor het voorzien in elkaars basisbehoeften. Dit domein staat hierom ook wel bekend als de zorgzame bureneconomie.

De afgelopen maanden gingen we, als onderdeel van het Cities for Change Forum, op bezoek bij een aantal commons-initiatieven in Amsterdam. We wilden laten zien hoe het domein van de zorgzame economie in Amsterdam eruit ziet, en waarom we denken dat ze het fundament vormt van de stadseconomie van de toekomst, waarin het welzijn van mens en planeet centraal staat.

We spraken met burgers betrokken bij Buurtcoöperatie de Eester in het Oostelijk Havengebied, wooncoöperatie De Nieuwe Meent, in Watergraafsmeer, en de collectieve ruimte de Grubbehoeve in de Bijlmer.

Bij buurtcoöperatie de Eester zijn buurtbewoners in coöperatief verband actief op het gebied van zorg, mobiliteit, wonen en duurzaamheid. Belangrijk hierbij is dat ze deze thema’s benaderen vanuit hun onderlinge samenhang. De lokale schaal van commons-initiatieven maakt dat ze een integrale en domeinoverstijgende aanpak kunnen hanteren – een aanpak waarin de (lokale) overheid en private partijen vaak tekort schieten. Bovendien, zoals initiatiefneemster en buurtbewoner Meta de Vries aan ons uitlegt:

“Zorgzaamheid zit ‘m in alles wat we hier doen, of het nou gaat over duurzaamheid, burenhulp of kinderactiviteiten. In alles draait het om ontmoeting en verbinding. Daarnaast zit zorgzaamheid voor mij in dat je verantwoordelijkheid neemt, voor de omgeving waar je woont en de mensen met wie je samenleeft.”

Lees meer.

Zoeken op deze website