We zoeken een nieuwe voorzitter!

Onze buurtcoöperatie heeft de afgelopen zes jaar behoorlijk aan de weg getimmerd in het Oostelijk Havengebied. Was er tot 2015 nauwelijks sprake van samenhangende bewonersinitiatieven, nu worden mensen voor burenhulp aan elkaar gekoppeld door de BuurtBel, is er een zeer actieve Energiecommissie, biedt Wij 1019 een wekelijks overzicht van een bruisend Oostelijk Havengebied, verzorgt de Eester Imps kinderactiviteiten. En zo is er nog veel meer van de grond gekomen.

Een Buurtloop (de leukste van de stad), het Eesterfestival, de Weggeefmarkt en Reparatietafel en je herinnert je vast nog de BuurtTop waarbij 150 bewoners de Toekomstagenda 2025 voor ons woongebied formuleerden. Voor al deze bewonersinitiatieven vormt buurtcoöperatie de Eester de thuisbasis. Het biedt een platform waar bewoners elkaar kunnen treffen, ideeën kunnen uitwisselen en in beweging kunnen komen. Buurtruimte de Eester is het kloppend hart – de plek waar activiteiten en nieuwe ideeën elkaar voortdurend aanvullen, de plek waar je koffie kunt drinken en kunt vergaderen, de plek waar buurtgenoten hun artistieke kunsten vertonen en kleine ondernemers hun kennis overdragen. Buurtcoöperatie de Eester faciliteert, ondersteunt en organiseert dit alles. Voor en door bewoners van het Oostelijk Havengebied.

Missie

In het Oostelijk Havengebied dragen bewoners actief bij aan een fijne, sociale en duurzame buurt. We zien naar elkaar om, delen kennis en maken samen het verschil. Voor elkaar, met elkaar!

Visie

De buurtcoöperatie legt verbinding tussen bewoners, ondernemers en buurten van het OHG en bevordert daarmee samenhang en betrokkenheid. We nemen als bewoners en als buurt zelf de regie over wat wij belangrijk vinden voor onze woon-en leefomgeving. We stimuleren en faciliteren initiatieven en activiteiten die het prettig en duurzaam wonen bevorderen.

Beoogde impact

Een fijne, sociale en duurzame buurt. We doen dit rondom de thema’s:

– de Eester zorgt en helpt

– de Eester verduurzaamt

– de Eester Imps

– de Eester leert en recreëert

– de Eester denkt mee en lost op

Buurtcoöperatie de Eester De Eester is een vereniging die momenteel ruim 200 betalende leden telt; de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen ruim 1100 buurtbewoners. De buurtcoöperatie heeft een actief en enthousiast bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten, de financiële huishouding, subsidieaanvragen en voor nieuwe initiatieven die gebruik willen maken van de infrastructuur die de vereniging biedt. De (deels betaalde) coördinator en initiatiefnemer is verantwoordelijk van de dagelijkse gang van zaken, ontwikkeling, zorgt voor verbinding en knoopt alles aan elkaar vast. Het bestuur heeft in de eerste plaats een beleidsbepalende functie gebaseerd op vragen en behoeften vanuit de buurt. De uitvoerende rol is beperkt, maar iedereen helpt/doet als bewoner wel actief mee aan de diverse activiteiten. Het bestuur vergadert maandelijks. De taakverdeling binnen het bestuur is verdeeld over een aantal aandachtsgebieden; het desbetreffende bestuurslid is eerste aanspreekpunt. Die portefeuilles zijn momenteel: voorzitter (vacant), secretaris, penningmeester, bedrijfsvoering en communicatie en daarnaast verdelen we de vijf thema’s over de bestuursleden.
Na lange tijd met dezelfde bezetting in het bestuur te hebben gewerkt, is het bestuur toe aan verversing. Afgelopen jaar zijn drie nieuwe bestuursleden toegetreden. Dit jaar is het voorzitterschap aan de beurt. Om die reden zoekt de buurtcoöperatie een nieuwe, enthousiaste kartrekker!

Voorzitter

Als voorzitter ben je een boegbeeld van buurtcoöperatie de Eester en draag je onze visie uit, samen met de bestuursleden, de coördinator en andere sleutelfiguren. Door je (bestuurlijke) netwerk in Amsterdam breng je de doelstellingen van de Eester op plekken onder de aandacht die er toe doen. Als kartrekker ben je voorzitter van het bestuur van de buurtcoöperatie. Je leidt onze overleggen op een plezierige manier waardoor mensen zich gehoord voelen en meters worden gemaakt. Je bent van de grote lijnen en de toekomst en steekt op z’n tijd ook de handen uit de mouwen. Zo nemen we als bewoners verantwoordelijkheid voor onze buurt.

Wat vragen wij van ALLE bestuursleden

• actieve deelname aan bestuursvergaderingen (twee uur per maand)

• actieve betrokkenheid bij die activiteiten die onderdeel vormen van het aandachtsgebied

• affiniteit met doelstelling en activiteiten van de Eester

• nieuwsgierigheid met betrekking tot initiatieven van bewoners om met hun buurt en leefomgeving in de weer te gaan

• samenwerking binnen een bestuur en een organisatie met actieve buurtbewoners en professionals.

• een tijdsinvestering van gemiddeld 4 uur per week

• en je woont in het Oostelijk Havengebied.

Wat bieden wij onze bestuursleden

• je levert een zinvolle bijdrage aan het sociale en ondernemende klimaat in het Oostelijk Havengebied

• je bent lid van een bestuur dat zich hier enthousiast voor inzet

• je komt in contact met een brede waaier aan mensen zich actief inzetten voor het Oostelijk Havengebied

Heb je interesse?

Wil je zonder je meteen vast te leggen er een keer over in gesprek gaan? Wil je wel wat betekenen, maar niet meteen bestuurslid worden? Aarzel niet om contact te zoeken met Richard Vrieling (plv. voorzitter, richard@buurtcooperatieohg.nl) of Meta de Vries (coördinator, meta@buurtcooperatieohg.nl). Ook als je mensen wilt tippen, die wij persoonlijk zouden kunnen benaderen ben je van harte uitgenodigd om te reageren.

Richard Vrieling (plv. voorzitter)

Gerda van Rossum (secretaris)

Han Schoonderbeek (penningmeester)

Carine Brouwers (bestuurslid duurzaam en groen)

Roos Kohn (bestuurslid communicatie )

Meta de Vries (coördinator)

Zoeken op deze website