Word bestuurslid bij de Eester

We zoeken nieuw bestuursleden!

Onze buurtcoöperatie heeft de afgelopen negen jaar flink aan de weg getimmerd in het Oostelijk Havengebied. Was er tot 2015 nauwelijks sprake van samenhangende bewonersinitiatieven, nu worden mensen voor burenhulp aan elkaar gekoppeld door de BuurtBel, is er een zeer actieve Energiecommissie, biedt Wij1019 een wekelijks overzicht van een bruisend Oostelijk Havengebied, verzorgt de Eester Imps kinderactiviteiten. En zo is er nog veel meer van de grond gekomen. Het Eesterfestival, de weggeefkraam en reparatietafel en je herinnert je vast nog de BuurtTop uit 2019, waarbij 150 bewoners de Toekomstagenda 2025 voor ons woongebied formuleerden. In 2025 organiseren we een nieuwe editie van de BuurtTop.

Voor al deze bewonersinitiatieven vormt buurtcoöperatie de Eester de thuisbasis. Het biedt een platform waar bewoners elkaar kunnen treffen, ideeën kunnen uitwisselen en in beweging kunnen komen. Buurtruimte de Eester is door ons aangekocht en wordt momenteel circulair verbouwd en ingericht, om straks nog meer het kloppend hart te zijn. Dé plek waar activiteiten en nieuwe ideeën elkaar voortdurend aanvullen, de plek waar je koffie kunt drinken en kunt vergaderen, de plek waar buurtgenoten hun artistieke kunsten vertonen en kleine ondernemers hun kennis overdragen.

Buurtcoöperatie de Eester faciliteert, ondersteunt en organiseert dit alles. Van, voor en door bewoners van het Oostelijk Havengebied.

Missie

In het Oostelijk Havengebied dragen bewoners actief bij aan een sociale, veilige en duurzame buurt. We zien naar elkaar om, delen kennis en maken samen het verschil. Voor elkaar, met elkaar!

Visie

De buurtcoöperatie legt verbinding tussen bewoners, ondernemers en buurten van het OHG en bevordert daarmee samenhang en betrokkenheid. We nemen als bewoners en als buurt zelf de regie over wat wij belangrijk vinden voor onze woon-en leefomgeving. We stimuleren en faciliteren initiatieven en activiteiten die het prettig en duurzaam wonen bevorderen. Allemaal van, voor en door de bewoners van het Oostelijk Havengebied.

Beoogde impact

Een fijne, sociale en duurzame buurt. We doen dit rondom de thema’s:

– de Eester zorgt&helpt

– de Eester verduurzaamt

– de Eester Imps

– de Eester leert & recreëert

– de Eester denkt mee & lost op

Buurtcoöperatie de Eester

De Eester is een vereniging, die momenteel ruim 200 betalende leden telt. De maandelijkse nieuwsbrief wordt ontvangen door ruim 1100 buurtbewoners. De buurtcoöperatie heeft een actief en enthousiast bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten, de financiële huishouding, subsidieaanvragen en voor nieuwe initiatieven die gebruik willen maken van de infrastructuur die de vereniging biedt. De (deels betaalde) coördinator en initiatiefnemer is verantwoordelijk van de dagelijkse gang van zaken, ontwikkeling, zorgt voor verbinding en knoopt alles aan elkaar vast. Het Eesterteam voert met haar een aantal vaste taken uit.

Het bestuur heeft in de eerste plaats een beleidsbepalende functie gebaseerd op vragen en behoeften vanuit de buurt. De uitvoerende rol is beperkt, maar iedereen helpt/doet als bewoner wel actief mee aan de diverse activiteiten. Het bestuur vergadert maandelijks en bestaat nu uit zes leden. De taakverdeling binnen het bestuur is verdeeld over een aantal aandachtsgebieden. Het desbetreffende bestuurslid is eerste aanspreekpunt. Die portefeuilles zijn momenteel: voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, secretaris, penningmeester, bedrijfsvoering en communicatie. Daarnaast is de verbouwing voor ons een belangrijk thema, en ook de verbreding van onze basis van leden, donateurs en sponsoren. En tenslotte verdelen we de vijf thema’s over de bestuursleden.

Omdat we uitbreiding van het bestuur kunnen gebruiken en omdat een van de huidige leden stopt, zijn we toe aan versterking. Om die reden zoekt de buurtcoöperatie twee nieuwe, enthousiaste bestuursleden!

Affiniteit met marketing en/of communicatie is een pre. Daarnaast streeft het bestuur naar een goede genderbalans in het bestuur.

Wat vragen wij van alle bestuursleden

· actieve deelname aan bestuursvergaderingen (twee uur per maand)

· actieve betrokkenheid bij die activiteiten die onderdeel vormen van het aandachtsgebied

· affiniteit met doelstelling en activiteiten van de Eester

· nieuwsgierigheid met betrekking tot initiatieven van bewoners om met hun buurt en leefomgeving in de weer te gaan

· samenwerking binnen een bestuur en een organisatie met actieve buurtbewoners en professionals.

· een tijdsinvestering van gemiddeld 2 tot 4 uur per week

· en je woont in het Oostelijk Havengebied.

Wat bieden wij onze bestuursleden

· je levert een zinvolle bijdrage aan het sociale en ondernemende klimaat in het Oostelijk Havengebied

· je bent lid van een bestuur dat zich hier enthousiast voor inzet

· je komt in contact met een brede waaier aan mensen zich actief inzetten voor het Oostelijk Havengebied

Heb je interesse? Wil je zonder je meteen vast te leggen er een keer over in gesprek gaan? Wil je wel wat betekenen, maar niet meteen bestuurslid worden? Aarzel niet om contact te zoeken met Hayte de Jong (voorzitter, hayte@buurtcooperatieohg.nl) of Meta de Vries (coördinator, meta@buurtcooperatieohg.nl)

Ook als je mensen wilt tippen, die wij persoonlijk zouden kunnen benaderen ben je van harte uitgenodigd om te reageren.

Zoeken op deze website