Ledenbijeenkomst 2020

Beste buurtbewoners en leden van Buurtcoöperatie de Eester,

Het is een uitzonderlijk jaar. Voor iedereen en dus ook voor de Buurtcoöperatie de Eester. We hebben in 2020 de nodige tegenslagen moeten incasseren. De festiviteiten rondom ons eerste lustrum zijn geschrapt, de Eester moest een periode haar deuren sluiten, de wekelijkse Buurtmaaltijd kon niet doorgaan, evenals de Weggeefkraam, Reparatietafel en Naaicafé. En zo was er nog veel meer waarbij corona roet in het eten gooide.

Desondanks is er ook veel wel doorgegaan. Zo is er een zeer actieve Energiecommissie OHG ontstaan, die de energietransitie aanjaagt; de Buurtbel is groter en actiever dan ooit; er is een werkgroep Groen aan de slag gegaan met de vergroening van het OHG. En er zijn nieuwe activiteiten voor ouderen ontstaan als Natuurtekenen en Percussie. Veel van deze initiatieven vloeien voort uit de Toekomstagenda 2025, resultaat van de BuurtTop OHG2025 die we in april 2019 hebben georganiseerd. Dat heeft veel beweging in het Oostelijk Havengebied op gang gebracht. Daar zijn we trots op!

Over dit alles hadden we iedereen graag geïnformeerd tijdens onze jaarlijkse Eettafel/ledenbijeenkomst, die dit jaar gepland stond op donderdag 26 november. Helaas is het nog steeds niet mogelijk om elkaar live te ontmoeten, laat staan dat we er zoals gebruikelijk een gezellige bijeenkomst van maken met een maaltijd en veel interactie. We hebben met de gedachte gespeeld om de ALV digitaal te organiseren en de leden in een online bijeenkomst de financiële verantwoording 2019 en de begroting 2021 ter goedkeuring voor te leggen. Maar eerlijk gezegd stuit ons dat tegen de borst. We zijn er niet goed in en volgens ons wordt het dodelijk saai. Dat gaan we dus niet doen.

Wat we wel doen is bijgaand alle belangrijke stukken toesturen. Het verzoek is om hiervan kennis te nemen en ons via de mail vragen te stellen of er kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Dat kan tot uiterlijk 5 december. We zullen de vragen en opmerkingen medio december beantwoorden in een mail aan alle leden. Tenzij er hele grote bezwaren worden ingebracht, gaan we er vanuit dat de leden van Buurtcoöperatie de Eester akkoord zijn gegaan met de financiële verantwoording 2019 en de begroting 2021. Met dien verstande dat we dat besluit bij de eerste de beste fysieke ledenbijeenkomst in 2021 nog eens ter formele bekrachtiging voorleggen.

We hadden het heel graag anders gedaan, maar uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke procedures.

Informatie en achterliggende stukken bij deze Algemene Ledenvergadering:

  1. Een Beeldverslag van 2019 waarin de belangrijkste gebeurtenissen in beeld worden gebracht door Bert Benschop,
  2. Een Financieel verslag van 2019 met een korte toelichting van penningmeester Herman Bouwmeester,
  3. Verklaring ontbrekende goedkeuring accountant bij het Financieel verslag van 2019
  4.  Projecten in kader Toekomstagenda 2025,
  5. Een Inhoudelijke toelichting voor de begroting van 2021 door Meta de Vries en Jos van der Lans,
  6. De Begroting van 2021 met een korte toelichting van penningmeester Herman Bouwmeester,
  7. Vacature penningmeester. We zoeken een nieuwe penningmeester omdat Herman Bouwmeester na vijf jaar hiermee op wil houden.

We horen heel graag jullie vragen en opmerkingen. Ook vinden we het fijn als enthousiasme, instemming en ideeën met ons gedeeld worden! Stuur je bericht voor 5 december per mail naar info@buurtcooperatieohg.nl.

Om een ieder toch nog te prikkelen, hebben we tot slot een “prijsvraag” bedacht:

‘Schrijf een gedicht, limerick, haiku ……. over het Oostelijk Havengebied in 2020. We publiceren deze gedichten in onze Nieuwsbrief en op onze website. En natuurlijk hebben we voor de 3 “mooiste” gedichten, een paar leuke prijzen die bestaan uit producten van onze lokale ondernemers.’

Stuur je gedicht per mail naar info@buurtcooperatieohg.nl.


Hartelijke groet,


Namens het bestuur van Buurtcoöperatie de Eester,
Jos van der Lans, voorzitter
Meta de Vries, coördinator

Zoeken op deze website