Ledenbijeenkomst 16 december

Save the date! Op de agenda van de Algemene ledenvergadering van buurtcoöperatie de Eester staat de jaarrekening van 2021 en de begroting voor 2022. Ook stellen we kandidaat-bestuursleden aan je voor en kiezen we nieuwe bestuursleden.

Een belangrijk deel van de avond zullen we besteden aan het maken van plannen voor het komend jaar.

Het bestuur hoopt dat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Naast de formele vergadering, besteden we weer veel aandacht aan het ophalen van ideeën in een informele en inspirerende sfeer, zoals jullie van de Eester gewend zijn.

In welke vorm deze Algemene Ledenvergadering gaat plaatsvinden is nog even afhankelijk van de richtlijnen omtrent Corona. Aanmelden kan binnenkort via de uitnodiging.

Zoeken op deze website