Ledenbijeenkomst 16 december

Wat is het jammer dat we door de huidige coronamaatregelen elkaar ook dit jaar niet live kunnen ontmoeten op onze jaarlijkse ledenbijeenkomst. Dat is balen, want alles wat de Eester doet draait om de onderlinge ontmoeting. Juist in die ontmoetingen doen we de inspiratie op, ontstaan de ideeën en het enthousiasme om bij te dragen aan onze sociale, veilige en duurzame buurt.  

Ondertussen gebeurt er van alles in en rondom de Eester. Zoals de lancering van de Eestermobiel, de onthulling van de panelen met de geschiedenis van het OHG, het warmteonderzoek van de Energiecommissie OHG, het woonwensenonderzoek van de werkgroep Gouden Ei en de verspreiding van de Eesterkrant.  

Hier vertellen we je graag meer over op onze ledenbijeenkomst (ALV) die op donderdag 16 december om 20.00 uur online zal plaatsvinden. Tijdens de vergadering leggen we ook financiële verantwoording af, komen we tot een nieuwe bestuurssamenstelling, praten we je bij over een mogelijke aankoop van de Eester en horen we ook heel graag wat voor ideeën jij hebt om de buurt socialer, veiliger en duurzamer te maken. 

Programma 

  1. Welkom, toelichting agenda 
  2. Inhoudelijke verantwoording 2020 en terugblik 2021
  3. Financiële verantwoording 2020  
  4. Begroting 2022 
  5. Samenstelling bestuur de Eester, verkiezing penningmeester en voorstellen van vier aspirant-bestuursleden die de komende maanden gaan meedraaien.  
  6. Mogelijke aankoop gebouw de Eester 
  7. Rondvraag en ideeën

Verantwoording 2020

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020 – aanbiedingsbrief accountant

Aankoop Eester notitie

Begroting 2022

Voorstellen nieuwe bestuursleden

Om de vergadering in goede banen te leiden en de besluitvorming ook formeel vast te kunnen leggen willen we je vragen om je van tevoren aan te melden via deze link . 

Wij rekenen op een grote opkomst! 

Namens het bestuur, 

Meta de Vries (coördinator)

Jos van der Lans (voorzitter)  

Zoeken op deze website