Enquête aankoop Eester

Verrijk de buurt, investeer in de Eester en vul de enquete in!

We gaan iets doen dat we ontzettend spannend vinden. We gaan onderzoeken of we als actieve bewonersorganisatie buurtruimte de Eester kunnen kopen! De Eester is de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot het kloppend hart van het Oostelijk Havengebied en een kraamkamer voor buurtinitiatieven. Dat is uniek, want het Oostelijk Havengebied kent nauwelijks voorzieningen waar buurtbewoners laagdrempelig gebruik van kunnen maken. Dat maakt de Eester onmisbaar.

Woonstichting Lieven de Key heeft te kennen gegeven de ruimte te willen verkopen. We willen voorkomen dat de Eester in handen van een willekeurige investeerder valt en zorgen dat onze buurtruimte behouden blijft voor de buurt. De aankoop biedt buurtcoöperatie de Eester ook een unieke kans om de lasten te verlagen. Door de aankoop van de Eester kunnen we de continuïteit veiligstellen en samen met bewoners verder bouwen aan een sociale, veilige en duurzame buurt. Dat biedt een unieke kans om het eigendom van deze ruimte duurzaam in handen van de buurt te brengen.

Hiervoor is € 450.000 nodig; een bedrag dat we bijeen wil brengen door een combinatie van leningen, giften en de uitgifte van Eester obligaties van 250 euro, die niet alleen jaarlijkse rente opleveren van 2 procent, maar vooral bijdragen aan het behoud van de Eester voor de buurt.

De komende maand peilt de Buurtcoöperatie of daarvoor belangstelling bestaat. Wil je helpen de Eester voor de buurt te behouden, vul dan de enquete in.

Fijn als je deze mail met link naar de enquête ook wil verspreiden onder je eigen netwerk in het Oostelijk Havengebied.

Zoeken op deze website