Leden werkgroep BuurtLab gezocht!

Bij Eester Imps zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw Eester Imps project: BuurtLab. Hoe dit eruit moet komen te zien, gaan we samen vormgeven. Wil je hier over meedenken, meepraten en meedoen? Meld je dan aan voor de werkgroep!

Doel

We gaan kinderen uit het Oostelijk Havengebied laten zien hoe je een buurtcoöperatie (community), zoals de Eester, en alles wat daarbij komt, creëert en wat dit betekent voor de buurt waar je woont en leeft. We geven de kinderen, als onderdeel van onze gemeenschap een stem.

Wat

Eester Imps BuurtLab is een cursus burgerschap en gemeenschapsvorming (community building) voor kinderen in het Oostelijk Havengebied. Het gaat om een reeks van 10 “lessen” met als einddoel de organisatie van een kinder-buurt-top op een van de basisscholen. Welke ideeën leven er onder kinderen om de buurt socialer, veiliger en duurzamer te maken?  En wat kunnen ze doen om deze ideeën om te zetten in initiatieven en activiteiten. Het gaat om verbinding, leren van elkaar, voelen dat je invloed hebt en impact maken. En welke taal/woorden gebruik je om dit met kinderen te bespreken; hoe sluit je goed aan bij hun denk- en leefwereld. 

Hoe

We leren de kinderen hoe je onderzoek doet naar wat er speelt in een buurt, welke ideeën kinderen hebben voor een fijne buurt. Hoe ze deze informatie kunnen verzamelen en dit kunnen omzetten in concrete plannen en hoe ze het vervolgens levend houden en stokjes door kunnen geven aan andere kinderen.

Zoeken op deze website