Historische kring

In de Historische Kring houdt een groep buurtbewoners zich bezig met verbetering van de openbare ruimte & identiteit.

Sjeng Lamers, 71, woont al meer dan 26 jaar in de buurt. “Een van de plannen is om de geschiedenis van het Oostelijk Havengebied zichtbaar te maken in de openbare ruimte. Het idee is om panelen te plaatsen, die een bepaalde periode verbeelden. Vanaf het jaar 1000, toen hier nog geen mensen woonden. En het IJsselmeer en de Zuiderzee hier nog niet waren.

De geschiedenis in grote stappen doorlopend, waarin we de verschillende tijdsaspecten tot uiting laten komen. Het havengebied met verschillende gezichten.”

Wat is jullie werkwijze?

We komen af en toe bij elkaar om te brainstormen en dan doen we individueel (literatuur)onderzoek. Daarna komen we weer samen. We inspireren elkaar.

Wat is er sinds de BuurtTop bereikt en wat zijn de plannen?

We hebben een plan en er is geld beschikbaar gesteld. Hoe & waar we de panelen willen ophangen is nog niet bekend.

Ook is er iemand bezig om de architecten van de Architectenbuurt meer bekendheid te geven. Wellicht dat we daar ook panelen gaan ophangen.

En er wordt een podcast gemaakt over de geschiedenis van de KHL.

Hoe kun je deelnemen?

Vind je het leuk om je bezig te houden met de geschiedenis van onze buurt of mee te denken over verbetering van de openbare ruimte? Neem contact op met Sjeng via de Eester.

Zoeken op deze website