Gouden Ei – gezamenlijk wonen

Momenteel wordt bijvoorbeeld nagedacht over de mogelijkheid van huisvesting met gemeenschappelijke voorzieningen in leegstaande panden.

Lars Mosman (49), woont 21 jaar in de buurt en is vastgoedontwikkelaar bij DubbelLL in Loods 6.

Betaalbare huurwoningen, in grote mate van gemeenschappelijkheid. We vragen buurtbewoner Lars Mosman over het idee en de plannen van projectgroep het Gouden Ei.

Wat is het idee?

We zien dat veel mensen in onze buurt in  grote woningen blijven wonen, omdat ze geen betaalbaar alternatief kunnen vinden, waar ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen  wonen in hun eigen buurt. Met het ‘Gouden Ei’, zijn we aan het onderzoeken of we kleinere woningen kunnen realiseren in bestaande panden in  het Oostelijk Havengebied.

Hoe gaan buurtbewoners dan wonen?

Het gaat om betaalbare en gemeenschappelijke huisvesting voor senioren en starters zonder kinderen. In het complex heeft iedereen zijn eigen woning en deelt daarbij voorzieningen zoals: een buurtruimte, logeerruimte, gezamenlijke kook- en eetruimte, tuin. Ook bekijken we mogelijkheden voor een zorgvoorziening; denk aan wijkverpleging.

Hoe ben je bij dit project betrokken geraakt?

Bij de BuurtTop in 2019 ontstond het idee en sinds die tijd denk ik mee over mogelijkheden voor deze vorm van huisvesting. Bij DubbeLL noemen we onszelf buurtontwikkelaars, omdat we als buurtbewoners en vastgoedontwikkelaars lokaal betrokken zijn en weten wat er speelt in de buurt. We omarmen dit soort initiatieven en helpen het graag verder.

Woonwensenonderzoek

Na het woonwensenonderzoek van de gemeente Amsterdam, heeft het OIS (onderzoeksbureau van de gemeente) op verzoek van projectgroep Gouden Ei, dit onderzoek specifiek toegespitst op het Oostelijk Havengebied. Hier kwamen goede resultaten uit, maar wij willen daar nog een verdiepingsslag in maken. Het stuk over de gemeenschappelijkheid ontbrak nog te veel. En we willen buurtbewoners bereiken die hier echt in geïnteresseerd zijn.

Hoe zien jullie de toekomst van deze plannen?

De vraag naar kleinere betaalbare woningen is groot; dus dit gaat lukken. Maar waar en hoe, dat is de vraag. Het onderzoek naar verschillende locaties in de buurt zet zich voort en misschien vinden we samenwerking met woningbouwverenigingen in die zoektocht én het garanderen van betaalbaarheid.

Interesse? Doe mee aan het woonwensenonderzoek!

We roepen buurtbewoners die interesse hebben in deze vorm van wonen op om het woonwensenonderzoek in te vullen! Sluit je aan bij de projectgroep om mee te denken, te helpen en/of je expertise in te zetten, zoals wij.

Heb jij een idee of plan rondom zorg, duurzaamheid, leren of recreëren, neem dan contact met ons op. Wij denken mee over de beste aanpak. 

Zoeken op deze website