Enquête woonvormen OHG

Hoe wil ik het liefst wonen? Daar denk je vast wel eens over na. Voor veel mensen is het Oostelijk Havengebied (OHG) een prettige buurt om te wonen. Maar er zijn niet zoveel keuzemogelijkheden voor jongeren of als je wat ouder wordt. Vanuit de Buurtcoöperatie de Eester (werkgroep “Gouden Ei”)  wordt nagedacht over nieuwe woonvormen in de wijk.
Om de plannen verder te ontwikkelen willen we graag weten hoe de bewoners van het OHG daar in staan. Wat zijn de wensen in de buurt en is er interesse voor een nieuwe, collectieve woonvorm? Daarom hebben we de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam een enquête laten opstellen. Graag vragen we je de vragenlijst in te vullen, het kost hooguit 5 minuten. 

De antwoorden worden door OIS volledig anoniem verwerkt. Als je op de hoogte wil blijven van de plannen of mee wil doen, kun je je emailadres achterlaten. Die lijst wordt apart aan de Buurtcoöperatie de Eester gegeven en alleen voor dit doel gebruikt.
Met de resultaten in de hand kunnen we verder bouwen aan een wooninitiatief en vanuit draagvlak in de buurt beter het gesprek met de gemeente voeren. 

Fijn als je de enquête via deze link, www.amsterdam.nl/onderzoek/OHG2025, wilt invullen. En zou je deze mail willen doorsturen naar andere buurtgenoten in het OHG?  Op die manier krijgen we een zo’n hoog mogelijke respons. 

Dank voor je medewerking! 

Hartelijke groet,

namens de werkgroep Gouden Ei,

Lars Mosman, Tineke Lupi, Gerda van Rossum, Nico Papineau Salm, Fenna de Leeuw,  Corry Zoll, Fenna de Leeuw, Petra Wijmenga, Truus Ophuysen en Meta de Vries

Zoeken op deze website