Eester-obligaties 

Eester-obligaties zijn rentedragende leningen van de obligatie-koper aan de stichting de Eester, de juridische entiteit die buurtcentrum de Eester overneemt van wooncorporatie Lieven de Key. De uitgegeven Eester-obligaties bedragen 250 euro, met een keuze voor een termijn van vijf jaar met een rentepercentage van 1,5% en een termijn van tien jaar met een rente van 2,0%. Voor het aflossen van alle financiële verplichting is voor de Stichting de Eester een tienjarige termijn gunstiger. Dat rechtvaardigt een hoger rentepercentage voor de tienjarige obligaties.   

Je kunt één, maar ook meerdere Eester-obligaties aanschaffen. Mocht je meer willen investeren dan € 2500,- dan is het verstandig om met ons in contact te treden, want daarvoor bieden we in onderling overleg graag een persoonlijk arrangement.  

De termijn van lening gaat in op 1 oktober 2022 en loopt voor de vijfjarige Eester-obligaties af op 1 oktober 2027 en voor de tienjarige op 1 oktober 2032. Na het verstrijken van de termijn wordt het geleende bedrag, inclusief de opgespaarde rente uitgekeerd. Vanwege de relatief geringe jaarlijkse rentevergoedingen per obligatie en het streven om de financiële administratie zo weinig mogelijk te belasten wordt de rente niet jaarlijks uitgekeerd. Om dezelfde reden wordt er ook geen rente op rente berekend.  

Er is door de Stichting de Eester een obligatiereglement opgesteld, waarin uitvoerig wordt ingegaan op alle mogelijke aspecten van de aanschaf van Eester-obligaties. Daarnaast vindt u op de pagina relevante vragen antwoorden op vragen als: zijn Eester-obligaties overdraagbaar, moet ik ze vermelden op mijn belastingaangifte, zijn er risico’s verbonden aan de aanschaf van Eester-obligaties, et cetera.   

Download hier het Eester-obligatiereglement 

Toezicht AFM 
Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet verplicht voor financiële transacties die zich richten op buurtgemeenschappen. Alle vergelijkbare lokale initiatieven opereren buiten het AFM-toezicht. Daarmee besparen ze extra kosten en administratieve lasten. Wel zijn we verplicht Eester-obligatiekopers daar op te wijzen.  

Zoeken op deze website